Yhteistyömalli oppimis- ja hyvinvointialueen innovatiiviselle peliyrittäjyydelle

Opetusministeriön rahoittaman ESR-hankkeen tarkoituksena oli selvittää peli-innovaatioiden ja simulaatioiden hyödyntämistä Keski-Suomen alueen oppimis- ja hyvinvointialalla. Projektin tavoitteena oli kehittää konseptia yhteistyömallista oppimis- ja hyvinvointipelialueen potentiaalisille toimijoille Keski-Suomessa. Hankkeen pääasialliset vaiheet olivat keskisuomalaisille peli-, oppimis- ja hyvinvointialueen potentiaalisille toimijatahoille suunnatun kyselyn toteuttaminen sekä visioitavan yhteistyömallin kehittämistä taustoittavien www-selvitysten tekeminen. Tuloksena syntyi runko kentän eri toimijoiden välisestä yhteistyömallista.

Date

03/200905/2009. Project ended.

Funding

Opetusministeriö
Share |