VISU

Kaksivuotisen Virtuaalisuo-projektin tarkoituksena ja tehtävänä oli suoluontoon liittyvän internetsivuston rakentaminen oppimis- ja tutustumiskäyttöön sekä suoluontoon liittyvän alueellisen tietovarannon ja sisällön tuottaminen ja saaminen monipuoliseen käyttöön Virtuaalisuo-oppimisympäristössä.

Virtuaalisuo

Date

02/200502/2007. Project ended.

Funding

State Provincial Office of Western Finland and European Social Funding (ESF)

Partners

Projektin toteutuksesta vastasivat Jyväskylän yliopiston Agora Center (Agora Game Lab, Tekotodellisuuslaboratorio) ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Keskeisiä yhteistyötahoja olivat mm:

  • Joutsan ja Muuramen lukion sekä Kurkiauran alakoulun opettajat ja oppilaat (osallistuvan suunnittelun periaatteet)
  • Jyväskylän yliopisto: informaatioteknologian tiedekunta
  • Kuvitek-hanke , Mediakeittiö-toiminta
  • Jyväskylän ammattiopisto (JAO), Tekninen oppilaitos, AV-viestinnän osasto
  • Jyväskylän kaupunki, Leivonmäen ja Joutsan kunnat
  • Metsähallitus, Keski-Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Suoseura ja Turveteollisuusliitto

Read more

Projektissa toteutettiin tietoverkkojen välityksellä saavutettava vuorovaikutteinen verkko-oppimisympäristö Virtuaalisuo (www.virtuaalisuo.fi). Projekti oli käynnissä vuosina 2005-2007.

Virtuaalisuo-oppimisympäristö tukee oppilaitosten ympäristökasvatusta sekä toimii suoluonnosta kiinnostuneiden henkilöiden, matkailijoiden ja tahojen käytössä. Virtuaalisuo tulee toiminaan Leivonmäelle tulevassa luontokeskuksessa avoimena verkko-oppimisympäristönä ja toimintaympäristönä.

Share |