Uuden Sairaalan Logistiikka

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen uuden sairaalarakennuksen rakentamisesta. Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa tietoa suunnittelutyön ja päätöksenteon tueksi arvioimalla sekä analysoimalla laskennallisin mallinnusmenetelmin erilaisten toteutusvaihtoehtojen toimivuutta akuutin, elektiivisen sekä tukitoimintojen osalta.

Date

10/201212/2012. Project ended.

Funding

KSSHP

Read more

Sairaalasuunnittelussa on siirrytty konseptointivaiheesta toiminnalliseen suunnitteluun. Toiminnallisessa suunnittelussa tarkennetaan resursointi, toiminnot, ydin- ja tukiprosessien toteutus sekä tarkennetut tilavaatimukset. Tutkimuksen näkökulmasta toiminnallisessa suunnittelussa keskitytään analysoimaan ja arvioimaan laskennallisesti eri työ- ja asiantuntijaryhmissä syntyviä ideoita ja näkemyksiä sekä tuottamaan tietoa arkkitehdeille tarkempien suunnitelmien toteuttamista varten. Tavoitteena on muodostaa optimaalinen malli uuden sairaalan logistisen toiminnan osalta.

Share |