Työikäisten tule-sairauksien hoidon kokonaiskustannukset Keski-Suomessa ja Kainuussa

Kelan sairausvakuutuksesta korvataan asiakkaille moninaisia korvauksia, jotka parhaimmillaan täydentävät asiakkaan saamia perus- ja erikoissairaanhoidon palveluita. Kokonaiskustannusten hahmottamiseksi ja saumattomien hoitoketjujen saavuttamiseksi olisi kuitenkin tärkeää selvittää eri tahojen tarjoamien palveluiden osuus tule-asiakkaiden hoitopolussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Keski-Suomen ja Kainuun alueen työikäisten yleisempien tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi terveydenhuollon palveluita käyttäneiden asiakkaiden kokonaiskustannukset. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään onko mahdollista muodostaa yleinen menetelmäkehikko, jolla voidaan arvioida kokonaishoitokustannuksia myös laajemmin.

Date

09/201506/2016. Project ended.

Funding

KELA

Results

Toni Ruohosen radiohaastattelu 20.6.2016: Uusi malli tuo satojen miljoonien säästöt sote-menoihin

Blogikirjoitus 16.6.2016: Mitä tiedämme sote-asiakkaista ja heidän palvelutarpeistaan

***

Uudella mallilla satojen miljoonien säästöt sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin

Data-analytiikalla ja simulointimallinnuksella saadaan arvioitua uudistusten vaikutuksia ilman työläitä kenttäkokeiluja. Sote-asiakasdataan pohjautuvan simulointimallin perusteella havaittiin satojen miljoonien eurojen säästöpotentiaali: kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman ja eri ammattiryhmien välisen saumattoman yhteistyön lisäämisen avulla voidaan tehostaa toimintaa. Myös muita sote-uudistusta tukevia ratkaisuja mallintamalla saadaan esille käyttökelpoiset kehityskohteet sekä niiden tuottamat säästöt.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksessa on tärkeää ymmärtää asiakkaan monimuotoiset palvelutarpeet ja palvelujen käyttö sekä löytää ratkaisut, joilla pystytään tarjoamaan jokaiselle asiakkaalle oikea-aikainen palvelu asuinpaikasta riippumatta. Usein uudistukset tehdään luottaen asiantuntijoiden näkemyksiin sen sijaan, että hyödynnettäisiin kokonaisvaltaisia, tietoperusteisia toiminnan analyysejä. Etenkin useampia toisiinsa liittyviä muutoksia tavoiteltaessa tarvitaan mahdollisimman tarkkoja ennusteita: hoitoprosesseja pitää tarkastella kokonaisuuksina. Kalliiden ja pahimmassa tapauksessa epäonnistuvien käytännön kokeilujen sijaan ratkaisuehdotuksia voidaan simuloinnin avulla testata laskennallisesti ns. virtuaaliympäristössä.

Jyväskylän yliopiston Agora Centerissä tartuttiin haasteeseen. Tutkijatohtori Toni Ruohosen tutkimusryhmä keräsi kattavan aineiston Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) sekä Keski-Suomen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) kuntien alueilta vuosilta 2013-2014. Aineistoon koottiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon lisäksi Kelan sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja osa tulonsiirroista sekä sosiaalipalveluista ympärivuorokautiset palvelut, kotihoidon, toimeentulotuen, lastensuojelun palvelut ja perheneuvonta sekä muita toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevia palveluita eri asiakasryhmille.

Hoitosuunnitelmia ja yhteistyötä parantamalla saavutettavissa jopa puolen miljardin euron säästöt


Sekä data-analytiikan että asiantuntijatyöpajojen avulla visioitujen uudistusten arvo saatiin mitattua simulointimallinnuksen menetelmillä myös rahassa. Tarkasteluun otettiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon saumaton yhteistyö, erikoisalat ylittävä yhteistyö, päivystyskäynnit ja niiden tarpeellisuus sekä matkajärjestelyt kodin ja palvelujen välillä. Tulos on merkittävä: kahden vuoden aikana on mahdollista saavuttaa miljoonien eurojen säästöt. Keski-Suomessa JYTE-alueen säästöpotentiaali on 10-13 miljoonaa euroa (6-8 %) ja Kainuun soten alueella vastaava säästöpotentiaali on 5-6,5 miljoonaa euroa (7-9 %).

Skaalattaessa tämä koko maan väestöpohjalle se tarkoittaa noin 500 miljoonan euron säästöjä. Laskennassa käytetyn simulointimallin vieminen käytäntöön vaatisi kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman tekemistä ja eri ammattiryhmien välistä saumatonta yhteistyötä. Tarkastelussa saadut kustannushyödyt koskevat pidemmän aikaa paljon palveluja tarvitsevien ryhmää eli alle kymmentä prosenttia alueiden väestöstä. Laajentamalla vastaavia tarkasteluja myös muihin asiakasryhmiin tulokset ovat aivan eri suuruusluokkaa. Tehokkaamman toiminnan lisäksi myös asiakastyytyväisyys voi kasvaa: parempia hoitotuloksia, vähemmän matkustamista ja siten vähemmän asiakkaille koituvia kustannuksia.

Kahden rinnakkaisen tutkimushankkeen aktiivisina yhteistyötahoina toimivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki ja Sosiaali- ja terveysministeriö sekä päärahoittajina Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Kela.

Kirjoittajat:

Projektipäällikkö Reija Kuoremäki, vastuullinen johtaja Toni Ruohonen ja data-analytiikan asiantuntija Juha Soikkeli.

Hankkeista lisätietoja antavat:

Vastuullinen johtaja, tutkijatohtori Toni Ruohonen, Jyväskylän yliopisto
toni.ruohonen@jyu.fi 040 5251044

Johtava asiantuntija Lea Konttinen, Sitra

lea.konttinen@sitra.fi 029 4618298

Tieto- ja viestintäyksikön päällikkö, tutkimusprofessori Hennamari Mikkola, Kela

hennamari.mikkola@kela.fi 020 6341890

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

maire.ahopelto@kainuu.fi 044 7773033

Kehittämisjohtaja Silja Ässämäki, Jyväskylän kaupunki

silja.assamaki@jkl.fi 050 5685831

Kehittämispäällikkö Asko Rytkönen, Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

asko.rytkonen@ksshp.fi 014 2691675

Neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, Sosiaali- ja terveysministeriö

liisa.heinamaki@stm.fi 029 5163040

Professori Pasi Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto

pasi.tyrvainen@jyu.fi 040 5408646

People

Share |