TRANS-OPT

TRANS-OPT -hankkeessa keskityttiin OPT-LOG-hankkeessa todettuihin kuljetuslogistiikan optimointiohjelmistojen puutteisiin. Tarkoituksena oli hyödyntää tieteen uusinta osaamista käytännön tarpeita vastaavien optimointimallien ja -menetelmien kehittämiseksi. Lisäksi pyrittiin kasvattamaan suomalaisten yritysten ja kuntien tietoisuutta kuljetuslogistiikan optimoinnista edesauttaen innovatiivisuutta ja laajentumismahdollisuuksia.

Date

01/200903/2010. Project ended.

Funding

Tekes

Read more

Hankkeessa osoitettiin optimoinnin potentiaaliset hyödyt testitapauksilla, jotka muodostettiin mukana olevien yritysten arkipäiväisistä kuljetuslogistiikan ongelmista. Tavoitteina oli synnyttää kehitystyön pohjalta uutta ja kansainvälisen tason yritystoimintaa Keski-Suomeen, sekä vahvistaa OPT-LOG -hankkeen aikana muodostettua tutkimusryhmää ja sen osaamista.

TRANS-OPT -hanke oli jatkoa vuoden 2007 lopussa päättyneelle OPT-LOG -hankkeelle. OPT-LOG -hankkeessa osoitettiin, että käyttämällä optimointiohjelmistoa kuljetusten suunnittelussa ja päätöksenteossa on mahdollisista saada erittäin merkittäviä, jopa kymmenien prosenttien säästöjä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Share |