The Wellbeing of the Metropolis

The project looked into the competitiveness of the Finnish metropolitan region. Its objective was to produce an impartial examination of the region’s competitiveness and to generate proposals for enhancing its vitality. The central themes were: future visions of its municipalities, the competitiveness of its centres of innovation, new concepts in the service sector, emerging dimensions of municipal democracy and sustainable spatial structure.

Date

05/200909/2010. Project ended.

Funding

The City of Espoo

Read more

Espoon kaupungin tilaama tutkimus tarkasteli metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä. Monitieteinen Metropoli-hanke oli tilaajarahoitteinen ja projektin aikana tutkittiin millaista politiikkaa metropolialueen kunnilta ja valtiolta edellytetään alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tarkastelukulmina tutkimuksessa olivat tavoiteltava ja tarvittava palvelurakenne, kuntademokratia ja yhdyskuntarakenne. Tavoitteena oli luoda pohja alueen kehittämistä koskeville strategisille päätöksille. Tutkimuksessa metropolialue nähtiin monipuolisena asumisen, elämisen ja yrittämisen tilana, jossa palvelut ja kulttuuri sekä asumisen laatu, liikenteen sujuvuus ja fyysinen ympäristö muodostavat vahvan kilpailutekijän. Helsingin seudun kuntien edustajia oli mukana tutkimushankkeen seurantaryhmässä.

Share |