TET-tori

Työelämään tutustuminen on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista. Se on keskeinen osa kaikkien koulutusasteiden jakamaa työelämätietoutta. Tutkimuksen mukaan hyvin toteutettu tutustuminen luo kasvatuksellista perustaa ja ohjaa nuorta ammatillisessa suuntautumisessa. Keski-Suomen liiton aiemmalla Pedanet – hankkeella on luotu verkkoympäristö, joka on käytössä Keski-suomen kouluissa (yleissivistävä koulutus) sekä lukuisissa muissa oppilaitoksissa.

Date

01/200501/2006. Project ended.

Funding

Keski-Suomen Liitto

Partners

  • Keski-Suomen Osuuspankki
  • Keski-Suomen kunnat
  • Keskimaa Osk
  • Harvia

Read more

Keski-Suomen osaamisen vahvistamisessa työelämäyhteyksien vahvistaminen ja oppimispaikkojen kehittäminen ovat maakunnan painopistealueita. Erityisesti tämä koskee ammatillista koulutusta. Taitava Keski-Suomi – hankkeella on rakennettu laaja työpaikkojen ja siellä toimivien kouluttajien verkosto. Verkkovälitteinen opetus ja nuorten toiminta verkossa on eräs maakunnan oppimispaikoista ja - ympäristöistä. Sähköisellä TET-torilla Pedanet – ympäristössä yhdistetään oppilaan, ohjaajan ja työelämän yritysten tarpeita sekä ammatillisen koulutuksen oppilasrekrytoinnin tarpeita. TET – tori hyödyntää ammatillisen koulutuksen työpaikkaverkostoa ja luo mahdollisuuden koordinoida yhteyksiä työelämään. Samalla luodaan mahdollisuus antaa tietoa työstä, ammateista ja eri yritystoiminnan aloista. Hanke tukee Taitava Keski-Suomi strategiaa.

Share |