TechMedia

TechMedia-tutkimushanke kuului Tekesin vuorovaikutteinen tietotekniikka –teknologiaohjelmaan. Suomalaisessa teollisuuden palveluliiketoiminnassa yhä useampia toimintoja on alettu toteuttaa etätoimintoina, joko loppukäyttäjäorganisaation sisäisesti tai ulkoistettuina palveluina. TechMediassa tutkittiin organisaatiorajapinnat ylittävää hajautettua yhteistoimintaa. Tutkimuksessa sekä tunnistettiin hajautettuun yhteistoimintaan liittyviä menestystekijöitä ja kehitystarpeita että konkretisoitiin ICT-pohjaisia palvelu- ja työvälinekonsepteja, joilla toimintaa voidaan kehittää.

Tietämyspalvelut teollisessa toimintaympäristössä

Date

03/200309/2006. Project ended.

Funding

Tekes

Partners

  • Teknillinen korkeakoulu

Read more

Technology Mediated Knowledge Services for Distributed Work Environments
(Tietämyspalvelut teollisessa toimintaympäristössä)

Uudet käyttöliittymäratkaisut ja informaatioalustat luovat kuluttajapalvelujen lisäksi myös teollisuuden tuotantolaitosten operatiiviselle työskentelylle uusia mahdollisuuksia. Niiden avulla voidaan kehittää entistä luontevampaa ja monimuotoisempaa kommunikaatiota ja tiedon hallintaa tukevia hajautetun työyhteisön sovelluksia. Tällaisten ratkaisujen tehokkaat ja luontevat käyttömahdollisuudet sekä odotettavat vaikutukset työskentelyyn ovat pitkälti tutkimatta.

Suomalaisessa teollisuuden palveluliiketoiminnassa yhä useampia toimintoja on alettu toteuttaa etätoimintoina, joko loppukäyttäjäorganisaation sisäisesti tai ulkoistettuina palveluina. Myös prosessiteollisuuden laitetoimittajat pyrkivät yhä enenevässä määrin tarjoamaan asiantuntemustaan tuotantolaitosten hyödynnettäväksi. Laitteiden lisäksi tuotantolaitoksille tarjotaan suunnittelu-, ylläpito- ja prosessin kehityspalveluja. Näiden palveluiden globaalin tarjoamisen on teknisestä näkökulmasta mahdollistanut tuotantolaitosten tietoteknologian ja tietoverkkojen nopea kehittyminen viime vuosina.
TechMediassa tutkittiin organisaatiorajapinnat ylittävää hajautettua yhteistoimintaa. Tutkimuksessa pyrittiin sekä tunnistamaan hajautettuun yhteistoimintaan liittyviä menestystekijöitä ja kehitystarpeita että konkretisoimaan ICT-pohjaisia palvelu- ja työvälinekonsepteja, joilla toimintaa voidaan kehittää.

Tutkimushankkeessa kehittiin konsepteja ja prototyyppejä palveluista ja välineistä, joilla tuetaan ja edistetään työntekijöiden tietämyksen ja osaamisen muodostumista sekä hallintaa hajautetussa työympäristössä. Hankkeen tuloksina syntyi teknologia- ja toimialatietämystä hajautettuihin työympäristöihin liittyen. 

Projekti kuului Tekesin Fenix (vuorovaikutteinen tietotekniikka) -tutkimusohjelmaan.

Share |