SOCA

Suomen Akatemian Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelman (SoCa) tieteellisenä haasteena on selittää ja ymmärtää, miten ja missä sosiaalista pääomaa syntyy. Tavoitteena on lisäksi selvittää sosiaalisen pääoman vaikutuksia mm. taloudelliseen kehitykseen, työmarkkinoiden muutoskykyisyyteen sekä poliittisten uudistusten toimeenpanoon.

Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot

Date

01/200412/2007. Project ended.

Funding

Academy of Finland

Results

Files

 • File
  Jan-Erik Johanson, Mikko Mattila, Petri Uusikylä: Johdatus verkostoanalyysiin
 • Pertti Jokivuori, Raija Latva-Karjanmaa, Arja Ropo (toim.): Työelämän taitekohtia
  Työpoliittinen tutkimus –sarjassa julkaistaan artikkelikokoelma, joka perustuu Suomen Akatemian kolmen tutkimusohjelman. ”Life as Learning” (LEARN, 2002-2006),” Suomalaiset yritykset ja globaalin kilpailun haasteet” (LIIKE, 2001-2004) sekä ”Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot” (SOCA, 2004-2007) – teemoihin. Kirjoittajat edustavat monipuolisesti eri tieteenaloja ja tutkimuslaitoksia. Siten teos valottaa yhteistä tarkastelun kohdetta, työelämän muutosta ja uusimman ajan haasteita useista teoreettisista, menetelmällisistä ja käytännöllisistä lähtökohdista. Avainkäsitteistö kuvaa samalla työelämän tutkimuksen ja kehittämisen nykytrendejä: sosiaalinen pääoma, sosiaalinen innovaatio, henkilöstön vaikutusmahdollisuudet, työhön sitoutuminen, työelämän luottamusrakenteet, hyvinvointi ja pahoinvointi työssä, organisaation oppiminen, työssä oppiminen, asiantuntijaorganisaation johtaminen, jaettu tietämys, valtaistaminen, tietotyön tuottavuus, kulttuurinen monimuotoisuus sekä tutkijoiden ja yritysten yhteistyö. Artikkeleiden perustana olevat tutkimukset liittyvät kansainvälisiin tutkimustraditioihin.
 • Tutkimus­ohjelma­muistio
  Alkuperäinen muistio keväältä 2003
 • Tutkimusohjelman hankkeet
 • Tutkimusohjelman tausta, perustelut ja tavoitteet
  Sosiaalisen pääoman käsite on noussut nopeasti yhteiskuntatieteelliseen keskusteluun. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan tavallisesti yhteisössä vallitsevia arvoja ja normeja, niiden varaan rakentuvia verkostoja sekä yhteisten arvojen ja verkostojen kautta muodostuvaa yhteiskunnallista luottamusta. Toisaalta sosiaalisella pääomalla on myös viitattu yksilöiden sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintakykyyn.

Partners

Pääosin hankkeet saavat rahoituksen Suomen Akatemialta. Osaa hankkeista rahoittavat Tekes, Työsuojelurahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö.

Read more

Vuoden 2004 alusta alkaneessa Sosiaalinen pääoma ja luottamusverkostot -tutkimusohjelmassa oli kaikkiaan 30 hanketta. Hankkeet aloittivat ohjelmassa 1.1. 2004 ja päättivät toimintansa 31.12.2007.

Tutkimusohjelmaan valitut hankkeet edustivat laajasti sosiaalisen pääoman ja luottamusverkostojen tutkimusta eri tieteenaloilla. Mukana oli muun muassa sosiaalitieteisiin, historiaan, liiketaloustieteisiin ja terveyden tutkimukseen liittyviä projekteja.

Share |