Käyttäjäkeskeiset innovaatiot

Jyväskylän yliopiston ja Sitran yhteishanke keskittyy uuden kansallisen innovaatiostrategian painotusten ja toteuttamisen kannalta keskeisiin tutkimusteemoihin. Tutkimuksellisesti haastavimpia teemoja ovat kysyntä- ja käyttäjälähtöisuus sekä systeemisyys.

Käyttäjäkeskeisten innovaatioiden tutkimushanke

Date

03/200902/2011. Project ended.

Funding

Sitra

Results

Files

  • File
    Antti Hautamäki: Sustainable Innovation – A New Age of Innovation and Finland's Innovation Policy
    "This book examines sustainable innovation and the new landscape of the global economy. Its focus is on presenting the emerging view of innovation, which is characterized by creativity, openness, networking and responsibility. The aim of the author is to introduce to a large audience and decision makers a new concept: sustainable innovation policy. Sustainable innovation refers to the requirement of promoting sustainable development within the means of the innovation process. Sustainable innovation also means participative, continuous and global innovation, as well as innovative leadership. Several changes in Finland’s innovation system have taken place in the past two or three years. Non-Finnish audiences may benefit from knowing about new developments in Finland. This book sketches Finland’s innovation environment and evaluates innovation policy in terms of the ground-breaking themes of sustainable innovation."

Partners

Kansallinen innovaatiostrategia tarkastelee innovaatiotoimintaa ja sen kehittämistä neljän perusvalinnan kautta. Ne ovat

  1. Innovaatiotoiminta rajattomassa maailmassa: Suomen liittyminen ja asemoituminen globaaleihin osaamis- ja arvoverkostoihin edellyttää aktiivista osallisuutta ja vaikuttamista sekä kansainvälistä liikkuvuutta ja vetovoimaisuutta.
  2. Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys: Kysynnän ohjaama innovointi, joka ottaa huomioon asiakkaiden, kuluttajien ja kansalaisten tarpeet niin julkisen kuin yksityisen sektorin toiminnassa, edellyttää kannustavia markkinoita sekä käyttäjien ja kehittäjien yhteisiä innovaatioprosesseja.
  3. Innovatiiviset yksilöt ja yhteisöt: Yksilöillä ja tiiviillä innovaatioyhteisöillä on keskeinen asema innovaatioprosesseissa. Yksilöiden ja yrittäjien innovaatiokyvykkyys ja kannusteet ovat kriittisiä tulevaisuuden menestystekijöitä.
  4. Systeemisyys: Innovaatiotoiminnan tulosten hyödyntäminen edellyttää laaja-alaista, myös rakenteiden uudistamiseen tähtäävää kehittämistoimintaa ja määrätietoista muutosjohtamista.

Hankkeessa keskitytään innovaation strategian kannalta keskeisiin kysymyksiin käyttäjäkeskeisestä innovaatiotoiminnasta erityisesti palvelujen alueella sekä innovaatiotoiminnan alueellisista edellytyksistä ja mallieista (ekosysteemin dynamiikka ja innovaatiokeskittymät, living lab-tyyppiset alueelliset lähestymistavat).

Share |