Seniorit ja teknologia

Tietoyhteiskunnassa kansalaisten palvelutarpeisiin pyritään vastaamaan myös teknologisten ratkaisujen keinoin. Tieto- ja viestintäteknologia kehittyy nopeasti ja teknologisilla ratkaisuilla voidaankin tukea myös iäkkäiden ihmisten tarpeita, esimerkiksi itsenäistä asumista. Tutkimus- ja kehittämisprojektin tarkoituksena on edistää ikäihmisille tarkoitettujen teknologian tukemien palvelujen asiakaslähtöistä suunnittelua.

Date

06/200612/2007. Project ended.

Funding

Osaamiskeskusohjelma

Partners

Read more

Keskeisiä lähtökohtia projektille ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeiden tukeminen teknologian avulla sekä ikääntyneiden käyttäjien erityispiirteiden huomioon ottaminen uusien palvelujen, tietoteknisten ratkaisujen ja laitteiden kehittämisessä. Projektin yleisenä tarkoituksena on kehittää sellaisia teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joilla tuetaan senioriväestön itsenäistä elämää ja tarjotaan mahdollisuuksia aktiiviseen ja virikkeelliseen arkeen.

Hankkeessa etsitään vastausta siihen, millaista arkipäivän tietotekniikan käyttö on seniorien näkökulmasta ja millaisia odotuksia heillä on tulevaisuuden tietotekniikalta. Palvelujen suunnittelussa hyödynnetään ja edelleen kehitetään ikääntyville soveltuvia käyttäjälähtöisiä suunnittelumenetelmiä sekä ns. kaikille sopivan suunnittelun (design for all) periaatteita. Tarkoituksena on edistää ikäihmisten osallistumista asiakkaan roolissa heille suunnattujen teknologiaperustaisten palvelujen kehittämiseen.

Share |