SÄTKY

Hankkeen tavoitteena on selvittää vaihtoehdot, joilla Kankaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen kulunvalvonta voidaan toteuttaa. Alueelle tulee sijoittumaan asuinrakennuksia, työpaikkoja (toimistoja, ravitsemuspalveluja yms.) sekä kunnallistekniikkaa (jätekatoksia, pysäköintihalli yms.). Kaikkien näiden kulkuoikeuksien hallinta pyritään toteuttamana integroituna kokonaisuutena, joka sallii myös kulunvalvonnan ja muun älykkään kaupunginosan tietojärjestelmäkokonaisuuden välisen tietojenvaihdon. Tuotettua materiaalia tullaan käyttämään tarjouspyyntöjen taustamateriaalina.

Kankaan sähköinen kuluvalvonta

Date

04/201406/2014. Project ended.

Funding

Jyväskylän kaupunki
Share |