Roadmanship

Roadmanship-hankkeessa kehitettiin matkapuhelin- ja datatekniikkaa hyödyntävä vaaratilanneilmoituksen menettely, jonka tietoja voidaan täydentää automatisoidulla kuva- ja autodatalla. Hanke kehitti vaaratilanneraportoinnin muitakin osa-alueita sekä yritysten yhteistyötä vaaratietojärjestelmään liittyen. Viranomaisten tietotarpeet, pienten yritysten osallistumista tukevat insentiivit ja kehittyvän raportoinnin suhde alan lainsäädäntöön ja koulutuksiin sekä yritysten että työntekijöiden nykyisiin turvallisuusasenteisiin kuuluivat niinikään hankkeen piiriin.

Vaaratilanteiden ilmoittamisen ja raportoinnin kehittäminen maantiekuljetuksissa

Date

12/201208/2013. Project ended.

Funding

Trafi

Introduction

Results

TruckSallinen M, Kuikka P, Hämäläinen J, Kujala T. Vaaratilanteiden ilmoittamisen ja raportoinnin kehittäminen maantiekuljetuksissa. Trafin julkaisuja 2013.

Nykyistä ICT-teknologiaa hyödyntäen on mahdollista kehittää melko edullinen ammattikuljettajan työhön soveltuva mobiili vaaratilannejärjestelmä. Vaaratilanteiden raportointi ja raporteista saatavan tiedon hyödyntäminen on yksi turvallisuusjohtamisen peruselementeistä.

 

Read more

Tämän hankkeen tavoitteena oli arvioida mahdollisuuksia kehittää mobiili, ICT-teknologiaan perustuva vaaratilannejärjestelmä ammattimaiseen tieliikenteeseen. Täsmällisenä tavoitteena oli selvittää tekniset ratkaisuvaihtoehdot, joiden avulla a) kuljettajan on mahdollista tehdä ilmoitus ajossa ja sen ulkopuolella esiintyvistä työn vaaratilanteista ja b) kuljetusyritysten ja eri työ- ja liikenneturvallisuusalan toimijoiden on mahdollista hyödyntää vaaratilanneilmoituksia.

Tulokset

Päätulos oli, että nykyistä ICT-teknologiaa hyödyntäen on mahdollista kehittää melko edullinen ammattikuljettajan työhön soveltuva mobiili vaaratilannejärjestelmä. Järjestelmä voisi perustua kolmeen osaan: a) langattomaan Bluetooth-painikkeeseen, jolla vaaratilanneilmoituksen voi tehdä myös ajon aikana, b) älypuhelinsovellukseen, joka vastaanottaa tiedon vaaratilanteesta ja jonka avulla ilmoitukseen liittyviä tietoja voi täydentää, sekä c) palvelinsovellukseen, jolle älypuhelin lähettää vaaratilanneilmoituksen ja jonka avulla tallentunutta ilmoitusta voidaan käsitellä.

Jatkokehitystarpeet

Jotta ICT-teknologiaan perustuvasta vaaratilannejärjestelmästä saataisiin ammattimaiseen tieliikenteeseen implementoitava versio, on oleellista luoda järjestelmästä toimiva ja osoittaa tutkimuksella sen turvallisuutta parantavat vaikutukset.

Share |