ReadAll

Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena Technology-enhanced environment for supporting reading development in all learners

ReadAll: Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena

Date

01/201412/2017. Project ended.

Funding

Academy of Finland (TULOS)

Project Owner

The project has been transferred to Center for Applied Language Studies on 2016-09-01.

Partners

  • Juha-Matti Latvala, Niilo Mäki Instituutti
  • Ronald Cole (Colorado-Boulder, USA)
  • Elena Grigorenko (Yale, USA)
  • Heikki Lyytinen, Minna Torppa, Mikko Aro, Tuija Aro, Anne Puolakanaho (JYU)

  • Collaborative projects: SELDI, Global Cyber Tools for Improving Young Learners’ Reading Comprehension, Scientific Discourse and STEM, GraphoGame

Read more

In the project “Technology-enhanced environment for supporting reading development in all learners” we will further develop technology-enhanced learning environment GraphoGame specifically for developing reading skills moving from the basic decoding skills into fluent reading skills. We will investigate from the existing gamelog database the bottlenecks struggling readers have and directly utilize this information into developing individually adaptive training environment. Here we will also develop and validate computerised assessments (including speech recognition technology) for reading skills. The aim is to develop evidence-based modern technological environment for efficiently developing reading skills suited for individual learners independent of their learning skills.

***

Teknologia-avusteinen ympäristö kaikkien lukemaan oppijoiden tukena -hankkeessa tutkitaan teknologiaa hyödyntävää GraphoGame (Ekapeli)-oppimisympäristöä ja kartoitetaan siitä erityisesti lukemisen perustaitojen ja sujuvuuden kehittymisen kannalta olennaisia tekijöitä. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja validoidaan tietokonepohjaisia (mm. puheentunnistukseen perustuvia) lukemisen osataitojen arviointimenetelmiä niiden soveltuvuudesta ja luotettavuudesta oppimisen arviointiin. Tutkimuksen kautta hankitun tiedon perusteella Graphogameen kehitetään oppijan erilaiset taidot ja oppimispolut mahdolisimman hyvin huomioonottava adaptaatiologiikka sekä yksilöllisesti etenevät harjoitteet. Tutkimusten tulosten ja niihin perustuvan kehitystyön myötä oppimisessaan vaikeuksia kohdanneille lapsille ja nuorille saadaan hyödynnettäväksi entistä tehokkaampia ja yksilölliset piirteet huomioonottavia teknologiapohjaisia harjoitus- ja tukimenetelmiä.

Share |