PilotMindSim

PilotMindSim-hankkeen teknologisesti suurin haaste on määritellä aivosähköisten mittausten perusteella mentaalisen tilan malleja ja niitä kuvaavia parametreja (esim. herätevasteen latenssi, amplitudi), joiden avulla pystytään arvioimaan mentaalisia ilmiöitä, esim. yksilöllistä auditiivis-kongnitiivista valmiutta ja vireystilaa ja niiden kehittymistä eri ympäristöissä ja sovellusalueilla. PilotMindSim-project purports to develop an efficient system for recording and elaboration of ERPs and for their quantification for the assessment of auditory cognition and aspects of mental state such as wakefulness.

Date

04/200803/2010. Project ended.

Funding

Tekes
Share |