Pepe

Pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen -kehittämishankkeessa tutkitaan oppimista elävöittäviä ja rikastuttavia menetelmiä pelillisyyden avulla. Pelipedagogiikan menetelmistä johdetaan käytännön toimintatapoja arjen opetukseen kaikille opettajille jaettavaksi. Hankkeessa käytetään portfoliomaista työskentelyotetta, jossa toiminta ja tuotokset kuvataan monimuotoisesti eri medioilla. Hanketta koordinoi Helsingin kaupungin opetusvirasto, ja se on Opetushallituksen rahoittama. Agora Center vastaa hankkeen tutkimusosuuden toteuttamisesta.

Pelipedagogiikka ja portfolio-oppiminen

Date

03/201412/2016. Project ended.

Funding

Helsingin opetusvirasto

Results

Journal paper:

Nousiainen, T., Vesisenaho, M., & Eskelinen, P. (2015). “Let’s do this together and see what we can come up with!” Teachers’ Views on Applying Game-based Pedagogy in Meaningful WayseLearning Papers, 2015 (44), 74-84.

Share |