Palveluinnovaatioiden kehittämismallin rakentaminen tapaustutkimusten pohjalta: Yliopistolähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja käyttöönotto

Lukemaan opettava Ekapeli, vanhusten hoivaa koskeva yhteistyömalli Seniori-Saimaa, yksilön fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistämisen palveluportaali ja mobiilikysely osana työterveydenhuollon palvelualustaa ovat esimerkkejä yliopistojen piirissä kehitetyistä palveluinnovaatioista.

Date

01/201004/2011. Project ended.

Funding

Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto

Results

Julkaisut

  • Hautamäki, Antti & Oksanen, Kaisa (toim.) (2011) Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylän yliopistopaino. 202 s.
Share |