OTE

Päätavoitteena on kehittää osaamisen jakamisen työvälineiden ja toimintamallien käyttöönottoprosessin onnistunutta läpivientiä ja implementointia paperiteollisuuden organisaatioissa. Yhdessä muiden käynnissä olevien projektien kanssa tullaan kehittämään toimintamalli, jota sovelletaan myös yleensä sovellusten käyttöönottoon ja arviointiin. Käyttöönottoprosessin lisäksi OTE-projektissa on tavoitteena arvioida jo käytössä olevan sovelluksen ja toimintamallin vaikutuksia ja lisäarvoa.

Osaamisen jakamisen työvälineet ja toimintamallit: käyttöönotto, muutosprosessit ja vaikutukset teollisuusorganisaatiossa

Date

06/200505/2006. Project ended.

Funding

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy
Share |