OPTEK

Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) on 13 tutkimusyksikön monitieteinen yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 kunnan koulujen kanssa. Tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.

Opetusteknologia koulun arjessa

Date

08/200905/2011. Project ended.

Funding

Tekes

Results

Opetusteknologia koulun arjessa

Marja Kankaanranta (toim.)

"Opetusteknologia on osa monen suomalaiskoulun – opettajien ja oppilaiden – arkea eri puolilla Suomea. Opetusteknologian hyödyntäminen on avannut luokkahuoneiden ovia ympäröivään maailmaan ja samalla tuonut oppimisen maailmoista kiinnostuneita tahoja lähemmäksi koulun arkea. Edelleen on kuitenkin haasteita, jotta kaikki suomalaislapset ja opettajat saadaan innovatiivisten, inspiroivien ja luovuutta edistävien oppimisympäristöjen ja -kokemusten äärelle.

Tässä kirjassa esitellään kansallisen Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeen ensimmäisiä tuloksia. Tekes-rahoitteinen hanke on koonnut yhteen tutkimusryhmiä kahdeksasta yliopistosta ja 13:sta tutkimuslaitoksesta, liikemaailman edustajia 28:sta yrityksestä, asiantuntijoita opetus- ja kulttuuriministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Opetushallituksesta sekä oppilaita, opettajia ja rehtoreita useista suomalaiskouluista. Tämä kirja toteutettiin rinnakkaisjulkaisuksi joulukuussa 2010 julkistetulle Kansalliselle tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmalle. Kirjassa kerrotaan lähtökohtia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytölle, tarkastellaan innovatiivisia käyttötapoja, suuntaudutaan kohti mobiiliopiskelua ja koulujen omaa sisällöntuotantoa sekä analysoidaan kehittämisen tueksi tarvittavia tietotekniikkapalveluita ja verkostoyhteistyötä."

Partners

Hankkeeseen osallistuvat yritykset
Arctic Connect, Arcturia, Aronet-esitysyhtiö, Datafisher, Datapolis, DNA Finland, Elisa, Finnet-liitto, Fronter, Hewlett-Packard, Humac, Intero, Kuusela.com, Microsoft, Mediamaisteri, Nokia, Opinsys, Oppifi, Otava, Otavan opisto, Oy IBM Ab, Pohjois-Hämeen Puhelin, Taloudellinen tiedotustoimisto ry (TaT), Täsmätelevisio, Teknologiakeskus Hermia Oy/COSS, TIEKE, WSOY Oppimateriaalit/WSOYpro, ACC Global
Hankkeeseen osallistuvat kunnat
Espoo, Helsinki, Joutseno, Kauniainen, Larsmo, Oulu, Punkalaidun, Riihimäki, Rovaniemi, Ruovesi, Tampere ja Turku.

Read more

Laajan tutkimushankkeen koordinaatio hoidetaan Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkoston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.

Tutkimushanke toteutetaan ajalla 1.8.2009-31.5.2011 ja siihen osallistuu tutkimusyksiköitä Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Oulun yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja VTT:n tutkimuskeskuksesta.

Hanke on organisoitu neljäksi tutkimuspaketiksi, joissa tarkastellaan muun muassa infrastruktuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja, mediataitoa, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin muutosta ja yritys-kouluyhteistyömalleja. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää aiempien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten tulokset sekä niissä todetut kehittämishaasteet kouluissa tapahtuvan kehittämistyön perustaksi.

Tutkimus on läheisesti yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaan ja opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa toteuttamaan ”Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa” -hankkeeseen.

Share |