OPT-LOG

Tekes- ja yritysrahoitteisessa OPT-LOG -tutkimus- ja kehityshankkeessa selvitettiin suomalaisten yritysten tarpeita logistiikan optimoinnille sekä alan parhaimpia saatavilla olevia optimointityökaluja ja niiden soveltuvuutta suomalaisten yritysten tarpeisiin. Samalla selvitettiin case-tutkimuksin optimoinnin avulla saatavia hyötyjä projektiin osallistuville yrityksille.

New efficient optimization models and rationalization of logistics business activities

Date

12/200612/2007. Project ended.

Funding

Tekes

Partners

  • SRV Viitoset Oy
  • Jyväskylän kaupunki
  • Lassila & Tikanoja Oyj
  • Veljekset Vähälä Oy
  • Keskisuomalainen Oyj
  • Kopi-Jyvä Oy
  • HB-Betoniteollisuus Oy
  • Betset Oy

Read more

Kolmivaiheinsen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa mallinnettiin mukana olevien organisaatioiden optimoitava ongelma. Optimointiongelma oli ensisijaisesti yritysten jakelutoimintoihin liittyvä. Toisessa vaiheessa kartoitettiin optimointiohjelmistojen saatavuus ja käytännöllisyys hankkeen kannalta sekä verrattiin ohjelmistoja keskenään. Kolmannessa vaiheessa osoitettiin optimoinnin hyödyt case-tutkimuksilla mukana oleville organisaatioille.

Hankkeen omat kotisivut

Share |