NSG

Nordic Serious Games (NSG) oli Nordic Innovation Centren (NICe) rahoittama yksivuotinen hanke, jonka tavoitteena oli kartoittaa ja yhdistää pohjoismaista serious games -aluetta monilla kollaboratiivisilla toimenpiteillä Pohjoismaiden nostamiseksi alan eturintamaan.

Nordic Serious Games

Date

03/200703/2008. Project ended.

Funding

Nordic Innovation Centre

Results

rojektissa selvitettiin ja pyrittiin edistämään pohjoismaista potentiaalia serious games -alueella. Projektin fokuksena oli laadukkaiden käytänteiden sekä pelikonseptien ja -prototyyppien löytäminen ja analysointi sekä alan toimijoiden kartoittaminen ja verkostoiminen . Projekti selvitti myös liiketoimintamalleja ja teknologisen alueen ennakointiin liittyviä näkökohtia. Projektin pääasialliset toimenpiteet olivat pohjoismaisen Serious Games webbiyhteisöportaalin luominen, workshop-sarjan järjestäminen, toisen Nordic Serious Games -konferenssin järjestäminen ja viestintä laajemmalle yleisölle (myös pohjoismaiden ulkopuolella) alan tietoisuuden nostamiseksi. Hankkeessa luotiin myös pohjaa pohjoismaisen Living Labin perustamiselle tukemaan käyttäjälähtöistä serious games –suunnittelua.

Partners

Nordic Serious Games -hanke toteutettiin Agora Centerin ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen yhteistyönä. Projektin vetämisestä vastasi Agora Game Lab. Projektikonsortiossa olivat mukana Nokia Research Center, VTT, Learning Lab Denmark, Serious Games Interactive, Norut IT, Oslon IT-yliopisto, Ruotsin sotakorkeakoulu ja HappyWise Oy. Projektissa oli mukana myös Jyväskylän kaupunki.

Projekti sai rahoitusta NICen Unlocking the Entrepeneurial potential - Norden - A Creative Powerhouse -hausta Creative Industries -alueelta. Nordic Serious Games-hakemus valittiin varsinaiseen NICen Creative Industries-esihausta 61 projektiesityksen joukosta. Varsinaisessa haussa oli 16 hakemusta, joista rahoituspäätöksen sai 7 hakemusta. NICe on Pohjoismaisen ministerineuvoston tärkein instrumentti innovatiivisen ja tietointesiivisen pohjoismaisen liiketoimintasektorin tukemiseen. NICen tehtävänä on kehittää pohjoismaiden roolia hyvin toimivana sisäisenä markkinana ja rajattomana alueena, jossa ei esiinny kansojen välisiä esteitä pätevyyden, ideoiden, ihmisten tai tuotteiden vapaalle liikkuvuudelle. Nordisk InnovationsCenterillä on konttori Oslossa, mutta työntekijät edustavat kaikkia Pohjoismaita.

Read more

Pohjoismaissa on moninaista osaamista serious games -alueella. Osana interaktiivista mediateollisuutta tämä ala keskittyy sellaisten digitaalisten pelien suunnitteluun ja käyttöön, joilla on tosielämän käyttötarkoituksia esim. oppimisen, terveydenhuollon, turvallisuuden, julkishallinnon ja liiketoiminnan alueilla.

Share |