Nova

NOVA-hanke haki ratkaisuja päivystyspoliklinikan toiminnan ja potilasprosessin tehostamiseen. Tarkastelun kohteina olivat muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon prosessit ja rakenteet sekä terveystaloustieteelliset ja palvelun laatuun liittyvät näkökulmat.

Nopean vasteen päivystystoiminta

Date

06/200408/2007. Project ended.

Funding

Tekes

Partners

Kehitystyöhön osallistui tutkimusyksiköitä Jyväskylän yliopiston Agora Centerin lisäksi Teknillisestä korkeakoulusta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sekä Jyväskylän Wellness Dream Labista.

Read more

Kotisivut

Nova - nopean vasteen päivystystoiminta

Share |