Mukavaa koulupäivää!

Hanke edistää koulupäivän rakenteen uudistamista, eli eheytettyyn koulupäivään siirtymistä. Se tähtää laadukkaan vapaa-ajanvieton turvaamiseen lapsille ja nuorille, sekä aikuisen ohjauksen ja huolenpidon varmistamiseen sitä tarvitseville aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen kautta.

Lasten ja nuorten hyvinvointiosaamisen jalkauttaminen Keski-Suomen kuntiin

Date

04/200612/2006. Project ended.

Funding

Keski-Suomen Liitto

Read more

Osallistuminen toimintaan on luonnollisestikin vapaaehtoista. Kouluikäiset, joiden vanhemmat ovat työelämässä, viettävät eripituisia aikoja yksin tai kaveripiirissä jo ennen koulupäivän alkua ja iltapäivisin koulun jälkeen. Harrastustoiminta alkaa usein juuri, kun vanhemmat työpäivän jälkeen palaavat kotiin. Kun harrastukset ovatkin iltapäivässä, jää perheille iltaisin yhteistä aikaa. Näin vanhemmille tarjotaan mahdollisuus kasvatusvastuunsa kantamiseen entistä paremmin.

Eheytettyä koulupäivää voidaan perustella mm. näillä seikoilla:

  • se vähentää vanhempien ja lasten stressiä ja huolta, kouluilla on valmiit tilat ja välineet sekä sisällä että ulkona tapahtuviin aktiviteetteihin,
  • tilat ovat turvallisia ja ko. toimintoihin hyväksyttyjä
  • liikennöinti harrastusten yhteydessä vähenee,
  • eri-ikäisten lasten ja nuorten yhdessä toimiminen vähentää koulukiusaamista ja lisää koulun ja lasten sosiaalista pääomaa
  • oppilaiden oppimismotivaatio lisääntyy ja opintojen jatkamismotivaatio myös kasvaa
  • oppilaiden kouluviihtyvyys ja opettajien työviihtyvyys paranee koulupinnaus vähenee

Kyseessä on vuosina 2002–2005 toteutetun MUKAVA–tutkimus- ja kokeiluhankkeen hyvien tulosten ja käytäntöjen levittäminen Keski-Suomen maakunnan kuntiin ja kouluihin, verkostoitumisen ja yhteistyön edistäminen julkisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen kesken lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä laajemman lasten ja nuorten hyvinvointiosaamisohjelman pohjustamiseksi.

Share |