Mukava

Onnistuminen kasvatuksessa edistää lasten kehittymistä mukaviksi ja muita huomioon ottaviksi yhteisön jäseniksi. MUKAVA-projekti muistuttaa kasvatusvastuusta kaikkia niitä tahoja, jotka osallistuvat kouluikäisten lasten opetus- ja kasvatustyöhön.

Date

08/200207/2005. Project ended.

Funding

Sitra

Results

Mukava-projeti jatkuu Keski-Suomessa vuonna 2006

Lasten ja nuorten hyvinvointihanke Mukavaa koulupäivää!

Projektin nettisivut: http://www.mukavahanke.com/

Projektissa kehitettiin mm. TET-tori: http://peda.net/veraja/tori


Hankkeesta valmistunut väitöskirja

Juha-Matti Latvala: Tietotekniikasta tukea kodin ja koulun yhteistyöhön

Read more

Nykyaikaisessa verkostoituvassa toimintaympäristössä sosiaalisten taitojen merkitys on korostunut. Tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa ei tarvita vain osaavaa työvoimaa, vaan myös mukavia ihmisiä, jotka kykenevät ottamaan toisiaan huomioon ja näin kehittämään menestyksen edellytyksenä olevaa luottamusverkostoa. Kovakin asiaosaaminen menettää yhteistyötaitojen puuttuessa merkityksensä.

Sosiaalisuuden perustaidot opitaan kotona. Myös koulut ovat keskeisessä roolissa näiden taitojen kehittäjinä ja ylläpitäjinä. MUKAVA-projekti pyrkii tukemaan koteja ja kouluja tässä tehtävässä. Eettisesti ja moraalisesti kestävät, inhimilliset arvot ovat yhä useammin menestymisen ehto myös yritystoiminnassa.

MUKAVA-hanke muodostui seitsemästä osaprojektista, joiden toiminnallisena runkona oli Sitran rahoittama koulupäivän rakenteen uudistuskokeilu. Osaprojektit kohdistuivat suoraan oppilaaseen (esiopetus ja terveystieto), oppimisympäristöön (kokonaiskoulupäivä ja opettajankoulutus) sekä koulun ja ympäröivän yhteiskunnan suhteisiin (työelämään tutustuminen, vapaaehtoistyö, kodin ja koulun yhteistyö).

Hanke toimi vuosina 2002-2005 ja siinä oli mukana seitsemän koulua Sipoosta, Jyväskylästä, Sievistä ja Kuopiosta.

Lue lisää Mukava-projektin www-sivuilta.

Share |