Moitek

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Keski-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden osaamista ihmiskeskeisen teknologian alueilla erillisillä kehittämishankkeilla (tutkimus ja koulutus). Tavoitteena oli myös vahvistaa ylimaakunnallista yhteistyötä, osaamista ja innovaatioita luomalla vuorovaikutusta alueiden keskeisten toimijoiden välille ja tuottamalla eri alueiden toimijoille lisää tietoa maakuntien osaamisesta.

Mobiiliteknologian ihmiskeskeisen teknologian mallintaminen ja soveltaminen

Date

08/200408/2006. Project ended.

Funding

EU
Keski-Suomen Liitto

Results

Tavoitteisiin päästiin laatimalla selvitys ihmiskeskeisestä, käyttäjälähtöisestä teknologiasta, sen osaamisesta ko. maakuntien yrityksissä ja muissa organisaatioissa sekä siihen liittyvästä kehitys- ja innovaatiotoiminnasta näillä alueilla; toiseksi luomalla malli kehittämään Keski-Suomen mobiiliteknologista osaamista Porin ja Tampereen seudun tuella sekä luomalla malli kehittämään Porin ja Tampereen seudun ihmiskeskeisen teknologian osaamista Jyväskylän seudun tuella. Mallit vietiin käytäntöön laatimalla selkeät toimenpidesuunnitelmat niiden toteuttamiseksi ja järjestämällä ylimaakunnallinen seminaarisarja kaikissa kolmessa maakunnassa. Lopuksi suunniteltiin ja käynnistettiin ihmiskeskeinen teknologinen projekti yhdessä avainyritysten ja pk-yritysten kanssa.

Partners

 • Admicom Oy
 • Arena Partners Oy
 • Buildercom Oy
 • Elomatic Oy
 • FeedbackDialog
 • GWS Systems Oy
 • Idean Research Oy
 • Jykes
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen Liitto
 • Kuopion yliopisto
 • Metso Paper
 • Mixmur
 • Nokia Oy
 • Numerola Oy
 • Porin kaupunki
 • Puolustusvoimat
 • Satakunnan liitto
 • SysOpen Digia Oyj
 • Tampereen Teknillinen Yliopisto, Porin yksikkö
 • Tampereen kaupunki
 • TeliaSonera
 • TietoEnator
 • VTT
 • Visma Software Oy
 • e-Tampere tietoyhteiskuntainstituutti
Share |