MicroEco

Hankkeen tavoitteena on (1) Systeemisten innovaatioiden konseptin syventäminen ja konkretisointi; (2) Yksityiskohtainen kuvaus innovaatioiden ekosysteemin systeemidynamiikasta painottaen a) ekosysteemiä innovaatioiden kasvualustana ja b) uusien innovaatioiden aiheuttamia systeemimuutoksia. (3) Systeemisten muutosten aikaansaamisen metodiikan konkretisoituminen. Innovaatioiden ekosysteemien ja innovaatiokeskittymien rakentamisen ”politiikan” täsmentyminen. Uusien innovaatiopoliittisten instrumenttien hahmottaminen ja olemassa olevien välineiden kriittinen arviointi.

Mikroinnovaatiot innovaatioiden ekosysteemissä

Date

01/201012/2010. Project ended.

Funding

Tekes

Partners

  • Oulun yliopisto

Read more

Share |