LukiMat

Opetusministeriön rahoittaman ja Niilo Mäki Säätiön yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa toteuttaman LuKiMat-hankkeen tavoitteena on tarjota tietoverkkovälitteisesti tukea esi- ja alkuopetuksen lapsille, joille lukemisen ja laskemisen oppimisvalmiuksien ja perustaitojen saavuttaminen on haasteellista.

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö

Date

12/200612/2013. Project ended.

Funding

Opetusministeriö

Partners

  • Niilo Mäki Säätiö

Read more

Tietoverkkovälitteinen peruslukutaidon sekä matematiikan oppimisvalmiuksien oppimis- ja arviointiympäristö (LuKiMat-hanke) Tutkimusten mukaan noin 10 %:lla lapsista lukemaan oppiminen on erityinen haaste. Matematiikan osalta 5–7 % lapsista tarvitsisi yksilöityä opetusta koulun alusta lähtien ja 20 % koululaisista tarvitsee osa-aikaista tuki- ja erityisopetusta saavuttaakseen matematiikan perustaidot. Näiden lasten lukemaan ja laskemaan opettamisen tueksi tarvitaan tehokkaita menetelmiä oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, arviointiin ja perustaitojen harjoittamiseen.

Hanke ajoittuu vuosille 2007–2009 ja se sisältää kolme sisältöaluetta: tietopalvelun, oppimisvaikeuksien arviointimenetelmien kehittämisen ja perustaitojen harjoittelumenetelmien kehittämisen. Hankkeen myötä oppilaiden huoltajille sekä opetus- ja oppilashuollon henkilöstölle tarjotaan tutkimuksen tuomaa taitotietoa esiopetuksen sekä 1. ja 2. luokan lasten lukemisen ja laskemisen perustaitojen opettamisen tueksi. Lisäksi koulujen käyttöön annetaan välineitä oppimisvaikeuksien tunnistamiseksi ja tarjotaan lasten itsenäiseen harjoitteluun kehitettyjä pelinomaisia menetelmiä ja muita harjoitteita.

Peruslukutaidon osalta kehitettävien kuntoutusmenetelmien perustana on Jyväskylän yliopistossa kehitetty Ekapeli - nimellä tunnettu oppimispeli. Ekapelin pelialustaa käytetään myös oppimisvaikeuksien tunnistamis- ja arviointimenetelmien taustalla.

Matematiikan oppimisympäristössä tarjotaan kolme oppimisalustaa, joilla voidaan harjoitella matematiikan eri sisältöalueisiin liittyviä harjoitteita. Hankkeessa sovellettavat pelit ovat nimeltään Neure, Numerorata ja Ekapeli-matikka.
Hankkeen tavoitteena on saavuttaa kaikki koulun aloitusvaiheessa olevat lapset, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea lukemisen tai laskemisen taitojen kehityksen tueksi. Arvioiden mukaan heitä on noin neljännes ikäluokasta eli 10 000 lasta. Parhaimmillaan yhteensä n. 30 000 lasta esi- ja alkuopetuksesta hyötyisi hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista vuositasolla. Hankkeessa kehitettävät varhaisen tunnistamisen ja tuen toimintamallit oppimisvaikeuksien ehkäisemiseksi ovat jatkossa kaikkien tukea tarvitsevien lasten saavutettavissa valtakunnallisesti.

LukiMat-verkkopalvelu avattiin 9.11.2007. Alkuvaiheessa verkkopalvelu sisältää perustietoa lukemisen ja matematiikan oppimisvaikeuksista sekä keskustelukanavan. Lisäksi palvelusta on saatavilla Ekapeli- ja Numerorata-oppimispelit.

Verkkopalvelun osoite on http://www.lukimat.fi

Share |