Lasten sivut sinne missä lapsetkin

"Lasten sivut sinne missä lapsetkin" -projektissa on fokuksena Suomen lapsiasiavaltuutetun Lasten sivut -palvelun (www.lastensivut.fi) mobiilistaminen sekä sivustolla olevan Apua Moneen Ongelmaan -osion pelillistäminen "Sisunmaan Sankari" -pelisovellukseksi.

Date

03/201405/2016. Project ended.

Funding

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Results

Uutisia / News:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Agora Centerille 40 000 euron rahoituksen lapsiasiavaltuutetun Lasten sivujen mobiilimuotoon muuttamiselle ja Apua Moneen Ongelmaan -sivun pelillistämiseen. (Tiedonjyvä)

Sivujen olemassa olevien elementtien mobiilistaminen

Lasten sivut on alun perin kehitetty vuonna 2007, ja sivuston interaktiiviset elementit toteutettiin tuolloin laajasti käytössä olleella Flash-teknologialla. Sittemmin teknologiat ovat kehittyneet ja mobiililaitteiden käyttö on yleistynyt, eivätkä uudet laitteet tue Flash-teknologiaa. Tästä syystä AMO-hankkeessa vanhat Flashilla toteutetut Lasten sivujen elementit (erilaiset tehtävät, ristikot, ja tietovisailut) muunnettiin teknisesti HTML5-muotoon. Alla olevissa kuvissa on kaksi esimerkkiä tehtävistä: muistipeli ja piilosanatehtävä.

Lasten sivut: muistipeli ja piilosanatehtävä

Apua Moneen Ongelmaan -osion pelillistäminen

Hankkeessa kehitetyn pelisovelluksen sisällöllisenä pohjana toimi sivustolla oleva tekstipohjainen Apua Moneen Ongelmaan -osio, joka muodostuu kahdeksasta teemasta: perhe, koulu, vapaa-aika, terveys, media, ostaminen, turvallisuus ja yhdenvertaisuus. AMO-osion tarkoituksena on tarjota ohjeita ongelmatilanteiden ratkaisuun ja lapsen oikeuksien edistämiseen tilanteissa, joissa ne eivät toteudu, kuten koulukiusaaminen, vanhempien eroaminen tai päihteiden käyttö kotona. Pelisovelluksen kehittämisen tavoitteena oli tarjota pelkkää tekstiä kiinnostavampi ja toiminnallisempi esitysmuoto näille sisällöille.

Hankkeessa toteutettiin ”Sisunmaan sankarit” -peli (www.lastensivut.fi/sisunmaansankarit), joka jatkaa sivustolla esiintyvään kissamaskotti Sisuun perustuvaa teemaa. Peli koostuu pääpelistä ja kuudesta erilaisesta alipelistä. Pääpeli on Sisunmaan kartalle sijoittuva maailma, jossa pelaajahahmo liikkuu ja tapaa erilaisia hahmoja, joista osa johdattaa pelaajan alipeliin. Kustakin alipelistä pelaaja saa erilaisen eläinmerkin, ja kerättyään niitä vähintään neljä, hän voi mennä suorittamaan loppuhaasteen eli lasten oikeuksiin ja erilaisissa ongelmatilanteissa toimimiseen liittyvän tietovisan. Selvitettyään lopputehtävän, pelaajasta tulee Sisunmaan sankari. Alipeleistä pelaaja saa myös eläinpukuja, jotka hän voi käydä pukemassa hahmonsa päälle Sisun kioskilla. Sisu-kissan kioski on myös paikka, josta pelaaja saa pelin alussa ohjeet, miten pelissä toimitaan.

Lasten sivut: Sisunmaan sankarit 2Lasten sivut: Sisunmaan sankarit 1

Alipelit liittyvät seuraaviin AMO-osion teemoihin: perhe, koulu, vapaa-aika, terveys, media ja yhdenvertaisuus.

Lasten sivut: Perhepeli

Perhepelissä pelaajan tehtävänä on auttaa riitaantuneen mangustiperheen toisistaan erilleen joutuneet jäsenet taas yhteen etsimällä heidät labyrintista.

Lasten sivut: Koulupeli

Koulupelissä pelaaja osallistuu kiusaamisen vastaiseen kampanjaan värittämällä oman palasensa koulun lattiaan tulevaan mosaiikkiin.

Lasten sivut: Vapaa-aikapeli

Vapaa-aikapeli on puhtaasti viihteellinen peli, jossa pelaaja leikkii kalahahmona vedessä, keräten palloja ja väistellen pallokaloja.

Lasten sivut: Terveyspeli

Terveyspelissä pelaajan täytyy auttaa sairastunutta linnunpoikasta antamalla tälle mm. vettä, terveellistä ruokaa sekä lepoa.

Lasten sivut: Mediapeli

Mediapelissä pelaaja auttaa majavaperhettä, jonka rikkinäinen televisio näyttää satunnaisesti eri ikärajoilla varustettuja ohjelmia, löytämään sopivaa katsottavaa kaikille perheenjäsenille.

Lasten sivut: Yhdenvertaisuuspeli

Yhdenvertaisuuspelissä pelaaja ohjaa koulun pihalla yksinäisiä lapsia toistensa luo selvittämällä heidän yhteisiä kiinnostuksenkohteitaan.

Partners

Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Read more

”Lasten sivut sinne missä lapsetkin – Palvelun mobiilistaminen ja Apua Moneen Ongelmaan -pelillistäminen” -hankkeen (jäljempänä ”AMO”) tarkoituksena oli lapsiasiavaltuutetun Lasten sivut -palvelun (www.lastensivut.fi) kehittäminen lisääntynyttä mobiilikäyttöä paremmin tukevaksi sekä sivustolla olevan tekstipohjaisen Apua moneen ongelmaan -osion kehittäminen motivoivammaksi ja innostavammaksi pelillistämisen avulla. Pääpaino on ollut Apua moneen ongelmaan -pelisovelluksen kehittämisessä.

Projektin aikana siihen osallistui seuraavista henkilöistä koostunut projektiryhmä Agora Centerissä (yhteensä yhdeksän henkilöä, suluissa kunkin pääasialliset tehtävät):

 • harjoittelija Ville Pekkala (pelisuunnitelma), LuK
 • harjoittelija Niko Kovanen (pelisuunnitelma), fil. yo
 • tutkimusavustaja Mikko Jakonen (tekninen toteutus, grafiikat), LuK
 • tutkimusavustaja Petri Partanen (tekninen toteutus), LuK
 • projektisuunnittelija Antti Myöhänen (grafiikat), FM
 • projektitutkija Tuula Nousiainen (käyttäjätestaukset sekä projektin ohjaus ja seuranta), KTT
 • tutkimuskoordinaattori Mikko Vesisenaho (projektin ohjaus ja seuranta), FT
 • projektitutkija Anette Lundström (sisällölliseen suunnitteluun osallistuminen), KM
 • tohtorikoulutettava Jukka Varsaluoma (pelisuunnittelun ja toteutuksen ohjaus), FM

Keskeisin yhteistyökumppani oli lapsiasiavaltuutetun toimisto, josta projektiin osallistuivat sen eri vaiheissa seuraavat kuusi henkilöä:

 • lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila (sisällöllinen asiantuntijatuki)
 • ylitarkastaja Terhi Tuukkanen (tekstisisällöt, käyttäjätestaukset, konsultointi)
 • ylitarkastaja Jouko Laaksonen (sisällöllinen konsultointi)
 • korkeakouluharjoittelija Tapio Moilanen (käyttäjätestaukset, tekstisisällöt)
 • korkeakouluharjoittelija Saara Kaksonen (käyttäjätestaukset)
 • korkeakouluharjoittelija Piia Jäntti (testaus)

Pelin testaukseen ja palautteenantoon on osallistunut edellä kuvattujen kolmen eri testauskerran aikana yhteensä noin 120 lasta (sekä alkuideoiden tuottamiseen osallistuneet Toukofest- ja SciFest-tapahtumien alakouluikäiset kävijät, joiden tarkka määrä ei ole tiedossa):

 • noin 70 kolmas- ja neljäsluokkalaista Vantaan Länsimäen koulusta  
 • noin 50 viides- ja kuudesluokkalaista Jyväskylän normaalikoulusta

Hankkeeseen osallistuneet lapset sijoittuvat ikäkategoriaan 7-12 v., ja noin puolet heistä oli tyttöjä ja puolet poikia. Hanketta ei erityisesti ole kohdistettu mihinkään tiettyyn erityisryhmään eikä nimenomaisesti tyttöihin tai poikiin, mutta pelistä on pyritty tekemään mahdollisimman hyvin kaikille soveltuva. Testauksiin osallistuneilla luokilla oli runsaasti myös maahanmuuttajataustaisia, suomea toisena kielenään puhuvia lapsia, ja tästä testauksesta saatiin esimerkiksi pelissä käytettävään sanastoon liittyviä ohjenuoria. Myös sillä, että alipelit ovat keskenään erityyppisiä, on pyritty vastaamaan erilaisiin tarpeisiin ja preferensseihin.

Koska hankkeessa kehitettiin avoimesti käytettävää, verkossa saatavilla olevaa peliä, hanke kohdistui koko maahan. Hankkeen toteutusvaiheessa hankkeessa olivat paikkakunnista mukana erityisesti Jyväskylä (Jyväskylän yliopiston Agora Center, lapsiasiavaltuutetun toimisto, Jyväskylän normaalikoulu ja Toukofest-tapahtuma), Vantaa (Länsimäen koulu) sekä Joensuu lähiseutuineen (SciFest-tapahtuma).

Hankkeen toteutuksessa oli avainasemassa tiivis yhteistyö Agora Centerin ja lapsiasiavaltuutetun toimiston sekä näiden organisaatioiden verkostojen välillä. Viikoittaisissa projektitiimin palavereissa oli mukana sekä Agora Centerin kehittäjätiimi että lapsiasiavaltuutetun toimiston edustaja, ja pelin sisällöllinen kehittäminen tapahtui ko. organisaatioiden jatkuvassa yhteistyössä. Lisäksi tämän hankkeen kanssa samassa haussa rahoitettujen hankkeiden verkoston kautta muodostui yhteys Vantaan Länsimäen kouluun, joka osallistui pelin testaamiseen ja palautteenantoon.

Share |