Lasten asialla

Lasten asialla -projektissa toteutetaan ja ylläpidetään yhteistyössä Suomen lapsiasiavaltuutetun kanssa lapsille suunnattua www-sivustoa (Lasten sivut). Lasten sivut toisaalta tarjoavat lapsille äänikanavan heitä kiinnostavissa asioissa ja toisaalta tuovat YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisältöä lasten tietoisuuteen heidän ymmärtämällään tavalla, mm. sivustolla seikkailevan Sisu-kissamaskotin johdatuksella. Perusprojektin rinnalla toteutettavassa "Lasten sivut sinne missä lapsetkin" -projektissa (2014-2015) on fokuksena palvelun mobiilistaminen sekä sivustolla olevan Apua Moneen Ongelmaan -osion pelillistäminen.

Date

11/200712/2015. Project ended.

Funding

Oikeusministeriö, lapsiasiavaltuutetun toimisto
Opetus- ja kulttuuriministeriö ("Lasten sivut sinne missä lapsetkin" -hanke, 2014-2015)

Read more

Lastensivut.fi-sivusto toimii lapsiasiavaltuutetun sivujen yhteydessä, ja sen keskeinen tarkoitus on toimia lapsiasiavaltuutetun työvälineenä lasten ja nuorten kanssa käytävässä vuorovaikutuksessa. Se välittää tietoa lasten arkipäivän elämästä tämän päivän Suomessa sekä toimii vaikuttamisen kanavana ja foorumina lapsille ja nuorille ottamalla heidät mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon lapsiasiavaltuutetun välityksellä. Sivujen kautta tuodaan esiin lasten ja nuorten elämää ja todellisuutta linkittämällä suomalaisten lasten elämä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumiseen, ja saadaan näin esiin suomalaisen lapsen profiilia ja elämää. Lapsiasiavaltuutettu suomalaisten ja Suomessa asuvien lasten ja nuorten asioita ajavana virkamiehenä halutaan myös tehdä tutuksi.

Sivuston pääkohderyhmänä ovat erityisesti alakouluikäiset lapset. Sivujen kehityksen keskeisenä periaatteena on niiden saaminen lapsille helposti lähestyttäviksi, mihin on pyritty ottamalla lapset mukaan sivujen suunnitteluun ja toteutukseen. Paitsi sivuston suunnittelussa, lasten aktiivisella osallistumisella on keskeinen rooli myös sivuston käyttövaiheessa: sivuston sisältö rakentuu niiden käytön myötä lasten kiinnostuksenkohteiden ja näkökulmien mukaiseksi, esimerkiksi lasten omien tarinoiden ja keskustelujen, heidän omaan lähiympäristöönsä liittyvien kuvien ja kertomusten sekä muiden heidän tuottamiensa sisältöjen ympärille.

Sivuston suunnittelussa olivat mukana Jyväskylän Kortepohjan jälkkärissä koululaisten iltapäivä- ja kesätoimintaan osallistuneet lapset ja heidän ohjaajansa. Sivuston käytössä ja sisällön luomisessa on mukana aktiivisia kummiryhmiä eri kouluista ympäri Suomea.

Sivujen sisältö

Lasten sivuilla kerrotaan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta sivuston kissamaskotti Sisun avustuksella, ja lapset voivat sivujen kautta kertoa omia ajatuksiaan niin näistä oikeuksista kuin mistä tahansa muustakin heitä kiinnostavasta aiheesta. samanarvoinen.jpg

Lasten oikeudet

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen sisällöt on jaoteltu teemoihin, joista jokaista havainnollistaa Sisu-kissamaskotti. Lisäksi jokaiseen teemaan liittyen lapset ovat piirtäneet ja kirjoittaneet omia ajatuksiaan ja tulkintojaan kyseisestä oikeudesta.

Pelejä ja puuhaa

Sivuilla on paljon pikkupelejä ja -tehtäviä, jotka ovat pääasiassa lasten itse suunnittelemia. Tehtäväosiosta löytyy esim. muistipelejä, tietovisoja, ristikoita ja piilosanoja.

Vaihtuvat teemat

Muutaman kerran lukukaudessa sivuille päivitetään vaihtuva teema, esimerkkeinä mm. perhe, media ja harrastukset. Teemoihin liittyy monenlaista sisältöä: uutisia, haastatteluja, äänestyksiä, keskustelunaiheita sekä tietysti lasten itsensä tuottamia juttuja ja kuvitusta.

Keskustelu ja äänestykset

Vaihtuviin teemoihin liittyy aina ajankohtainen äänestysaihe, ja keskustelualueelle lisätään teemaan liittyviä keskusteluaiheita kommentoitaviksi. Keskustelualueella lapset pääsevät myös kommentoimaan, miten lasten oikeudet näkyvät heidän omassa elämässään ja missä olisi vielä parantamisen varaa.

Sisun kiertue

Sisu-kissamaskotti seikkailee myös sivujen ulkopuolella. Sisu-pehmolelu matkailee kouluissa ja päiväkodeissa leikkimässä lasten kanssa ja kyselemässä lapsilta kuulumisia. Sisu kannustaa mm. kertomaan, mitä hyvää ja mitä parannettavaa omassa lähiympäristössä on. Sisun paluumatkalle lähtiessä mukaan laitetut kertomukset ja kuvat julkaistaan lasten sivuilla.

Share |