GROMINDS

Älykkäät pedagogiset tietokoneohjelmat voivat tarjota hyvin helppokäyttöisen ja yksilöllisen oppimiskokemuksen kustannustehokkaasti. Tällaiset ohjelmistot tehostavat oppimista ja antavat opettajille mahdollisuuden keskittyä enemmän yksilölliseen oppimisprosessin ohjaamiseen.

Laaja tietokonepohjainen oppimisympäristö peruskoululukutaitojen ja luonnontieteiden oppimisen tukena maailmanlaajuista käyttöä varten

Date

01/201312/2014. Project ended.

Funding

Academy of Finland
National Science Foundation

Results

In English, see: http://www.bltek.com/wp-content/uploads/2014/01/MindStar-Books-Project-Report.pdf

GraphoGame: Agora Centerin GraphoGame -tutkimusryhmän avustuksella Dr. Doris Baker, Southern Methodist University, Dallas,  kehitti GraphoGame -version amerikanenglannin ja espanjan kielille, ja suoritti vaikuttavuustutkimuksen kaksikielisillä lapsilla. Tutkimukseen osallistuneet opettajat ovat kiinnostuneita käyttämään GraphoGamea osana normaalia opetustaan.

MindStars Books: Vuoden 2013 aikana olemme Agora Centerissä kehittäneet suomenkielistä versiota BLT:n viimeisimmästä virtuaalitutor sovelluksesta nimeltään MindStars Books. MindStars Books on helppokäyttöinen ohjelmisto omien multimediakirjojen luomiseksi ja esittämiseksi. Käyttäjä voi yhdistää kuvia ja tekstejä ja puhetta kirjan sisällöksi ja monivalintakysymyksiksi. Kirjaa luettaessa tietokonehahmo esittää sisällön realistisin suunliikkein, ja hänen ääneen lukemansa sanat välähtelevät oikea aikaisesti.

Vuoden 2014 alussa suoritimme suomenkielisen MindStars Books -pilottitutkimuksen ekaluokkalaisilla lapsilla Jyväskylässä. Havaitsimme että lapset oppivat valittuja luonnontiedon aiheita pelkästään multimediakirjoja opiskelemalla niin hyvin että he kykenivät soveltamaan oppimiaan asioita uusiin tilanteisiin. He myös pitivät kirjoista ja tietokoneella opiskelusta kovin.

Vuoden 2014 aikana alustamme ja validoimme suomenkielistä ääneenlukemiskomponenttia MindStars -kirjoihin. Tässä virtuaalitutor pyytää lasta lukemaan ääneen esittämänsä tekstin. Puheentunnistuksen avulla ohjelmisto tunnistaa lukemisen oikeellisuuden ja sujuvuuden, ja pyytää innostavaan sävyyn lasta lukemaan harjoitusta vaativat kohdat uudelleen. Tämänkaltainen teknologia on lupaava menetelmä lukusujuuden harjoittamiseksi.

Partners

Read more

MindStars BooksProjektin Suomen osion vastuullinen tutkija Prof. Heikki Lyytinen on aikaisemmin kehittänyt maailmanlaajuisesti tutkitun verkkovälitteisen ohjelmiston lukemaan oppimiseen (Grapholearn.info). Amerikkalaiset kumppanimme (Prof. Ron Cole) ovat keskittyneet kehittämään puheentunnistukseen perustuvaa ”virtuaalista tutoria”, joka kykenee puhuttuihin keskusteluihin käyttäjänsä kanssa. Tässä projektissa edelleen kehitämme Suomessa ja Yhdysvalloissa alun perin kehitettyjä teknologioita tutkimustarkoitukseen. Suomessa alustamme puheentunnistusteknologian toimimaan suomeksi ja tutkimme MindStars Books -teknologian tehokkuutta opettaa oppilaille valittuja luonnontieteiden sisältöjä. Yhdysvalloissa GraphoGamea sovelletaan amerikan englannin sekä espanjan opiskeluun. Laajemmin tavoitteenamme on kehittää kumpaakin teknologiaa ja sen jakelua voittoa tavoittelematta, niin että lapset ympäri maailman voisivat hyötyä näistä tehokkaiksi todetuista oppimisteknologioista.

Share |