Kuljettajakäyttäytymisen ja ajoterveyden tutkimuksen tilanne ja tarpeet

Hankkeessa koottiin kuljettajakäyttäytymiseen ja ajoterveyteen liittyvä viimeaikainen Suomessa toteutunut tutkimustieto ja kartoitettiin uuden tutkimuksen tarpeita myös ulkomainen tutkimustieto ja –yhteistyö huomioiden.

Date

01/201202/2012. Project ended.

Funding

Trafi

Partners

Hanke toteuttiin Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen yhteistyönä.

Share |