KS-Inno

Oppilaitoksissa olevan osaamisen tehokas hyödyntäminen on havaittu haasteeksi pk-yritysten toiminnan kehittämisessä. Toisaalta oppilaitoksissa ei tunneta tarpeeksi hyvin pienten yritysten tarpeita. Kuinka siis yhdistää tuoreimman tutkimus- ja kehittämistiedon tarvitsijan ja tuottajat?

Keski-Suomen Innovaatiomarkkinapaikka

Date

11/200810/2011. Project ended.

Funding

EU (ESR)

Partners

Hanketta rahoitti Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan Unionin ESR-varoin. Lisäksi Jykes, Keski-Suomen liitto ja hankkeessa mukana olevat yrityksen osallistuivat rahoitukseen.

Read more

Keski-Suomen Innovaatiomarkkinapaikka vastaa oppilaitosten ja pk-yritysten välisen tiedonsiirron ja yhteistyön haasteisiin. Käytännössä hankeryhmä on yritysten apuna erilaisten oppilaitoksissa toteutettavien kehittämisprojektien käynnistämisessä ja koordinoinnissa. Yhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi erilaiset tilaustutkimukset, räätälöidyt koulutukset, opinnäytetyöt, opiskelijoiden kurssityöt sekä työharjoittelu.

Hankkeen kantavana ajatuksena on, että yhteistyöprojektit käynnistetään aina yrityksen lähtökohdista: hankeryhmä kartoittaa yrityksen kehittämistarpeet, etsii tarvittavat osaajat oppilaitoksista kehittämistyötä toteuttamaan sekä tukee ja seuraa yhteistyön etenemistä projektin loppuun saakka. Kun hankeryhmä huolehtii yrityksen puolesta kehittämisprojektien koordinoinnista, voi yrittäjä keskittyä oman ydinliiketoimintansa hoitamiseen.

Hankkeen tarkoitus on tukea keskisuomalaisten pk-yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, mutta myös tuottaa uutta tietoa yhteistoiminnan kehittämiseksi jatkossa. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on aktivoida vähintään 50 pk-yritystä oppilaitosyhteistyöhön. Nämä tavoitteet on jo saavutettu ja tällä hetkellä toiminta painottuu kestävän yhteistyön rakentamiseen olemassa olevien yrityskumppaneiden kanssa sekä yhteistoimintamallin jatkokehittämiseen.

Hanke toimi myös verkossa sähköisenä markkinapaikkana.

Sähköisessä markkinapaikassa yritykset voivat vaivattomasti ilmoittaa omista kehittämistarpeistaan ja oppilaitosten osaajat pääsevät tarjoamaan yhteistyömahdollisuuksia yrityksille.

Share |