ks

Projektin tavoitteena on kartoittaa Jyväskylän seudun ja muun Keski-Suomen yritysten kehittämis- ja koulutustarpeet toimialoittain ja samalla edistää yritysten välistä verkostoitumista tuottavuuden ja osaamisen parantamiseksi Keski-Suomen alueella.

Keski-Suomen yritysten koulutus- ja kehitystarvekartoitus ja innovatiivisen toimintaympäristön suunnittelu

Date

03/200905/2009. Project ended.

Funding

EU

Read more

Projektin kohderyhmänä on Keski-Suomen yritykset, erityisesti pk-yritykset. Selvitystyön tuloksena syntyy analyysi toimiala- ja yrityskohtaisista kehittämis- ja koulutustarpeista, suunnitelma tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä toimialoittain sekä ehdotus uudeksi innovaatioympäristöksi. Projektin tulokset auttavat toimialajohtajia kehittämään oman yrityskenttänsä toimintaa ja antavat koulutusorganisaatioille tietoa koulutustarpeista ja kehittämistoimista.

Share |