Knowledge Mining

Hanke on jatkoa aiemmalle Data Mining -projektille. Hankkeessa toteutetaan tietovirta-analyysitutkimus tuotantokoneympäristössä. Tavoitteena on vertailla ja tarkastella tuloksia niin yksittäisen organisaation kuin koko paperituotannon arvoketjun kannalta. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan klusterointimenetelmiä tavoitteena kokonaisvaltainen tiedon ja tietämyksen louhinta organisaatiossa.

Date

03/200412/2004. Project ended.

Funding

Jyväskylän teknologiakeskus Oy
Metso Paper Oy
UPM-Kymmene Oyj
Share |