KeyCoNet-seminaari: Oppimisen tilat / KeyCoNet-seminar: Spaces for learing

Jyväskylän yliopiston Agora Center järjestää 28. – 29.11.2013 kansallisen seminaarin Oppimisen tilat osana eurooppalaisen KeyCoNet- verkoston kanssa tehtävää yhteistyötä. Verkoston tarkoituksena on tunnistaa ja analysoida avaintaitojen kehittämishankkeita perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa kaikkialla Euroopassa. Marraskuun kansallisen seminaarin ensimmäisen päivän ohjelmassa on luento, työpajoja ja paneelikeskustelu. Toisena seminaaripäivänä osallistujilla on mahdollisuus tutustua Jyväskylän seudun koulukohteisiin. Seminaarin ohjelma ja päiväkahvi on maksuton.
When Nov 28, 2013 Nov 29, 2013 to
Where Jyväskylän yliopisto/Mattilanniemi

KeyCoNet-seminaari: Oppimisen tilat


Ohjelma / Program

Torstai 28.11.

9.00–10.00 Seminaarin avaaminen /Opening

Dosentti Olli Niemi (SYK OY): Tulevaisuuden oppimisympäristöt

(Ag Auditorio 2)

10.15-11.30 Työpajasessio I/Workshop session I

Mirja Lievonen: Interaction space (Ag Lea Pulkkisen sali)

The workshop addresses the interaction space for acquiring the 21st century skills from a pedagogical/spatial design perspective: What kind of learning situations and interactions appear? How does the new learning environment differ from the traditional school? What is resilient in learning?

Inka Mikkonen & Anette Lundström: Avaintaitojen oppimista edistämässä (Ag C134)

 Työpajassa keskustellaan 2000-luvun avaintaidoista ja näiden taitojen oppimista edistävistä opetuskäytänteistä konkreettisten esimerkkien avulla. Työpajassa pohditaan, millaiset pedagogiset lähtökohdat, opetuskäytänteet ja tilalliset elementit mahdollistavat innovatiivisen opettamisen ja oppimisen.

Tiina MäkeläKuinka yhteissuunnitella oppimisympäristöjä oppijoiden kanssa? (Ag B301)

 Työpajan aikana keskustelemme ensiksi siitä, miten oppijoita on osallistettu 2000-vuosisadan oppimisympäristöjen uudelleensuunnitteluun Jyväskylän Normaalikoululla. Tämän jälkeen ideoimme, millaisia yhteissuunnitteluprojekteja voitaisiin järjestää osallistujien omissa oppimisympäristöissä.

Jenni Poutanen: Suunnitellut kolmannet paikat (Ag Lea Pulkkisen sali)

Työpajassa ideoidaan avoimia ja monimuotoisia oppimistiloja. Tarkastelussa ovat erityisesti kaupunkimaisten ominaisuuksien mahdollisuudet epämuodollisten ja sosiaalisten oppimistilojen kehittämisessä.

Margit Sjöroos: Aistiystävällinen suunnittelu oppimisympäristöissä (Agoran oppimistila)

Stress free area@ -konsepti on suomalainen, Margit Sjöroosin kehittämä hyvinvointialan innovaatio. Se on yksilöstä tai kulttuurista riippumatonta neurofysiologista suunnittelua, joka huomioi fyysisen, digitaalisen ja mentaalisen ympäristön välisen merkityksen ihmisen hyvinvoinnille Konsepti toteutetaan väri-, hahmo-, sekä käytettävyyspsykologian lainalaisuuksia sekä mm. aivotutkimusta hyväksikäyttäen. Se käsittelee aisteja kulttuurisesta, neurofysiologisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Konseptin tavoitteena on vähentää negatiivisia, fyysisiä stressitekijöitä. Lisäksi se huomioi vireystiloihin ja eri tilanteisiin vaikuttavia tekijöitä moniaistisella ja poikkialaisella, säädeltävällä suunnittelulla. Näkökulma on ainutlaatuinen maailmassa ja konsepti on palkittu innovaatiopalkinnoilla.

Työpajassa tutustutaan aistiystävälliseen analyysiin muun muassa kuvatyöstämisen ja tilallisen walkaboutin avulla.

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen) / Lunch (not included)

12.30-13.45 Työpajasessio II/Workshop session II

Mirja Lievonen: Vuorovaikutustila (Ag Lea Pulkkisen sali)

Työpajassa pohditaan seuraavia kysymyksiä opetusmenetelmien ja tilasuunnittelun näkökulmasta: Minkälaisia oppimistilanteita esiintyy? Minkälaista vuorovaikutusta 2000-luvun avaintaitojen hankkimiseen sisältyy? Millä tavoin uusi oppimisympäristö eroaa perinteisestä koulusta? Mitkä piirteet pysyvät ennallaan?

 

Inka Mikkonen & Anette Lundström: Avaintaitojen oppimista edistämässä (Ag C134)

Margit Sjöroos: Aistiystävällinen suunnittelu oppimisympäristöissä (Agoran oppimistila)

13.45–14.15 Kahvi / Coffee

14.15–15.45 Paneelikeskustelu / Panel discussion

Veera Kallunki (HY), Arto Ahonen (JY), Mikko Vesisenaho (JY), Margit Sjöroos (Conbalance Oy), Anniina Koliseva (JY, opiskelija)

(Ag Auditorio 2)

 

Perjantai 29.11.

9.00–12.00    Kouluvierailut (valitse ilmoittautumisen yhteydessä koulu, jossa haluat vierailla) / School visit

Osallistujat menevät kouluvierailuille omilla kyydeillä. / Transportation is not included.

 

Kouluvierailukohteet

1. Palokan koulukeskus

Palokan koulukeskus on uusi koulurakennus, joka on otettu käyttöön elokuussa 2012. Koulukeskuksessa toimivat Palokan koulun (vuosiluokat 1-9) lisäksi Palokan aluekirjasto ja valmistuskeittiö. Koulun tilojen lisäksi koulukeskuksessa sijaitsee kansalaisopiston tiloja sekä liikuntahalli. Oppilaita Palokan koulussa on lukuvuonna 2013–2014 yhteensä 453 ja opettajia  40. (Lue lisää: http://peda.net/veraja/jyvaskyla/palokankoulu)

ATK-luokka, Palokan koulukeskus

Palokan koulu
Koivutie 5
40270 PALOKKA

 


2. Sepän lukio/Plaza

Sepän lukio on uusin Jyväskylän lukioista ja se on tunnettu hyvästä yhteishengestä ja tekemisen meiningistä. Opiskelijoita Sepän lukiossa on noin 620. Sepän lukion tilat ovat modernit ja kaikki luokkatilat on varustettu uudella tekniikalla. Sepän lukiossa älytaulut ja kannettavat tietokoneet ovat aktiivisessa käytössä. Opetuksessa pyritään vanhojen kaavojen rikkomiseen, uudenlaisiin näkökulmiin sekä erityisesti opettajien väliseen yhteistyöhön. Sepän plaza on  tavanomaisesta poikkeava oppimisympäristö, joka suo opiskelijoille vaihtelua ja opettajille mahdollisuuden haastaa itsensä ajattelemaan opetusta uudesta näkökulmasta. (Lue lisää: http://oppimaisema.fi/?290&project_id=90, http://peda.net/veraja/jkllukiokoulutus/sepanlukio)

Sepänkatu 3, 40101 Jyväskylä

 Plaza


3. JAMK/Dynamo 

Jyskylän ammattikorkeakoulussa on kehitetty olohuonemaista oppimisympäristöä, joka on värikkäästi sisustettu ja teknologialla varustettu viihtyisä tila. Huonekalujen järjestys on nopeasti muutettavissa kulloiseenkin oppimistilanteeseen - jopa yhden oppitunnin sisällä. Ympäristöön on tuotu tieto- ja viestintäteknologian laitteita painottuen langattomiin ratkaisuihin. Mobiiliratkaisut mahdollistavat teknologian sulautumisen erilaisiin oppimistilanteisiin. Uudistetun opetustilan käytön tueksi on opettajille luotu pohjaksi pedagogisesti suunniteltuja layout-ratkaisuja, joissa kalustesijoittelu tukee kulloinkin valittua opetusmenetelmää.(Lähde: Aksovaara, S.  Maunonen-Eskelinen, I. 2013. Oppimisen iloa tukeva oppimisympäristö. Ammatillinen opettajakorkeakoulu.  http://itk.fi/2013/attachments/93/Oppimisen%20iloa%20tukeva%20oppimisymp%C3%A4rist%C3%B6%20-artikkeli.pdf)(Tutustu JAMK:iin http://www.jamk.fi/.)

Lutakon kampus, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä

  

4. Jyväskylän Normaalikoulu

 Jyväskylän normaalikoulu on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu, jossa on perusopetus ja lukiokoulutus. Syksyllä 2010 Normaalikoulussa oli oppilaita 990, joista perusopetuksessa 685 ja lukiokoulutuksessa 305. Koulussa on opettajia 90 ja muuta henkilökuntaa 14. Normaalikoululla aloitettiin syksyllä 2012 uuden luonnontieteen luokan ja sen läheisen aulatilan uudistaminen. Suunnitteluun osallistuivat sekä oppilaat, opettajat että opetusharjoittelijat. Muutokset tehtiin kesän 2013 aikana ja uusi tila otettiin käyttöön syksyllä 2013. Uudet tilat tarjoavat uusia mahdollisuuksia avaintaitojen oppimiseen, monipuolisten opetusmentelmien käyttöön sekä teknologian hyödyntämiseen pedagogisena välineenä. (Tutustu Normaalikouluun https://www.norssi.jyu.fi/.)

 Yliopistonkatu 1, 40014 Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän Normaalikoulu   Normaalikoulu 

Share |