Keihäänkärki

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun innovaatiokeskittymäprosessia eli seudun kehittymistä kohti globaalisti kilpailukykyistä innovaatiokeskittymää. Hankkeeseen on valittu edelleen selvitettäväksi alueen aloitteita, jotka on arvioitu osaamisperustaltaan ja lähtökohdiltaan vahvoiksi.

Keski-Suomen innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet

Date

01/201012/2011. Project ended.

Funding

EU

Read more

Hankkeen keihäänkärkiprojektit tähtäävät uudentyyppiseen liiketoimintaan sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden tiivistyvään yhteistyöhön ja verkottamiseen alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on viedä eteenpäin ja samalla kriittisesti arvioida seuraavien toiminta-alueiden potentiaalia ja merkitystä

  1. palvelumuotoilu
  2. koulutus- ja tutkimusympäristöt
  3. luovuutta edistävät ympäristöt

Hankkeessa tuotetaan perusteltua tietoa innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Toteutustapana ovat seminaarit, työpajat, haastattelut ja selvitykset. Hankkeen aikana kutsutaan yhteistyöhön aktiiviset ja kehittämiseen halukkaat yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset ja muut organisaatiot.

Toimenpiteiden toteuttamisessa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia palvelurakenteita ja prosesseja sekä vahvistamaan keskinäistä vuoropuhelua kehittäjäorganisaatioiden välillä.

Share |