IRPaK

Hankkeen tavoitteena oli kehittää Jyväskylän yliopiston toimintaympäristöä ja kulttuuria sellaiseksi, joka kannustaa kaupallistettavien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä luo erinomaiset puitteet kilpailukykyisen liiketoiminnan synnyttämiseen esimerkiksi uusia kasvuhaluisia ja -kykyisiä yrityksiä perustamalla. Strategiseksi kärjeksi valittiin ihmisläheinen teknologia ja palveluinnovaatioiden alue, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti palvelutalouden vahvistuessa globaalisti.

Ihmiskeskeisten ratkaisujen ja palvelujen kaupallistaminen

Date

09/201104/2013. Project ended.

Funding

Tekes
Jyväskylän yliopisto

Results

Files

 • Hankkeen työpaketit
 • File
  Tutkimustulosten kaupallistaminen: Jyväskylän yliopistossa kehitetty kaupallistamismalli
  Tekesin ja yliopiston yhdessä rahoittamassa Ihmiskeskeisten ratkaisujen ja palveluiden kaupallistaminen (IRPaK) –hankkeessa kehitettiin yliopiston kaupallistamiskyvyykkyyttä. Kirjassa kuvataan kaupallistamismalli, jossa parannettiin kaupallistamisen edellytyksiä (mm. koulutus, ipr-asiat) ja luotiin menettelyt, joilla tuettiin kaupallistamiseen tähtääviä tiimejä valmistelemaan hakemuksia Tekesin Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa eli TUTL-rahoitukseen.
 • File
  Yrittäjäksi yliopistosta
  Teos sisältää tarinoita menestyneistä yrityksistä, joiden perustajat ovat opiskelleet Jyväskylän yliopistossa ja perustaneet yrityksen omaan osaamiseensa keskittymällä. Tarinoilla halutaan kannustaa opiskelijoita ja tutkijoita näkemään, että myös yrittäjänä voi olla osa ratkaisua; yrittäminen on toiminnan tapa ja vastaus kysymykseen, jota ei ehkä ole edes vielä kysytty. ”Maailma ei ole vielä valmis. On monta ratkaisematonta ongelmaa”. Teoksen yrittäjät ovat halunneet lähteä ratkaisemaan jotain niistä työllistämällä itsensä ja kaikki muu on seurausta siitä - tärkeintä on ollut tekemisen ilo. Millaisia polkuja tarinoiden yritykset ovat valinneet ja löytäneet?
 • Yrittäjyysportaali
  Opiskelija tai tutkija, jaa oma osaamisesi hyötykäyttöön kaupallistamalla ideasi tai tutkimustuloksesi. Yrittäjyysportaalista löydät alkuvaiheen askelmerkit.

Read more

Hankeessa rakennettiin kansainvälistä tasoa olevaa kaupallistamismallia palveluinnovaatioille hyödyntäen systemaattisesti koko yliopiston vahvaa monitieteistä human technology –alueen ja IT-alan huippuosaamista sekä kaupallistamisosaamista.

Tukea tutkimustulosten kaupallistamiseen

 • Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTL)
  TUTL on Tekesin rahoitusinstrumentti, joka tarjoaa merkittävää tukea soveltavaan tutkimukseen ja kaupallistamisen valmisteluun.
 • Kaupallistamisklinikka
  Kaupallistamisklinikka tarjoaa sparrausta tutkimustuloksen esittämiseen sekä työkaluja projektisuunnitelman ja rahoitushakemuksen valmisteluun. 
 • Hissipuhetilaisuudet
  Hissipuhetilaisuudet valmensivat tutkijoita esittelemään tutkimustuloksensa lyhyesti ja kiinnostavasti Tekesin rahoitushakemusta varten.
 • Yrittäjämentori-ohjelma
  Ohjelmassa kokenut yrittäjä työskenteli yhdessä tutkimusryhmän kanssa. Tavoitteena oli tutkimustulokseen pohjautuvan tuote- tai palveluidean kaupallistaminen.

Koulutus

 • Palvelusuunnittelu ja -konseptointi
  Kurssilla perehdyttiin palvelusuunnitteluun ja –konseptointiin  eri ammattialoja ja näkökulmia edustavien asiantuntijoiden avulla. 
 • Immateriaali-, sopimus- ja yhtiöoikeuden perusteet
  Kurssilla keskityttiin perusasioiden ymmärtämiseen ja soveltamiseen yrittäjänä, työtekijänä, opiskelijana ja tutkijana.
 • Yrittäjyystarinoita
  Kurssien pilotoinnista vastasi IRPaK-hanke. Kurssit ovat osa Jyväskylän yliopiston työelämäpalveluiden koordinoimia työelämäopintoja.
Share |