InterBrain

Tutkimuksen kohteena ovat kehitykselliset häiriöt (dysleksia, autismi, CP), mielialahäiriöt (masennus, sosiaalinen ahdistuneisuus) ja aivohalvaus, joihin liittyvää aivotoimintaa ja sen muutoksia tutkitaan rekisteröimällä aivojen sähköistä toimintaa, autonomisen hermoston toimintaa ja erilaisia käyttäytymisvasteita. Interventiot kattavat oppimisen, psykoterapian, neuropsykologisen kuntoutuksen, musiikkiterapian, fyysisen harjoittelun ja siihen yhdistetyn aivojen magneettistimulaation vaikutukset.

Date

09/200912/2010. Project ended.

Funding

Jyväskylän yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto

Results

InterBrain –allianssissa voimansa yhdistävät omilla tahoillaan menestykselliset tutkimusryhmät psykologian, musiikin, terveystieteiden, liikuntabiologian, lääketieteen sekä tietotekniikan ja signaalinkäsittelyn aloilta. Yhteistyö tuo uudenlaisia mahdollisuuksia aivotutkimukselle, jonka kohteena ovat aivojen toimintahäiriöiden tutkimus, niiden kehittyminen ja niistä toipuminen erilaisten interventioiden avulla.

Share |