Ikääntyminen ja ajaminen

Hankkeessa suoritetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus sähköisistä, vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sisältävistä tietokannoista. Hankkeessa tutkimtaan mitkä kognitiivisia toimintoja kartoittavat haastattelu-, kysely- ja testimenetelmät ennustavat parhaiten iäkkään kuljettajan ajosuoriutumista ja liikenneonnettomuusriskiä.

Ajokyvyn kognitiivisten edellytysten arviointi muistisairauksien ja aivohalvausten jälkitilojen yhteydessä

Date

01/201101/2012. Project ended.

Funding

Trafi

Results

  • Kuikka P, Summala H, Kalakoski V, Sallinen M. Ikääntyminen ja ajaminen. Ajokyvyn kognitiivisten edellytysten arviointi muistisairauksien ja aivohalvausten jälkitilojen yhteydessä. LINTU-julkaisuja 1/2012.

    Raportti (PDF)

Partners

Hanke on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston rahoittama.

Read more

Hankkeen kokonaistavoitteena on luoda nykyiseen kansainväliseen tutkimustietoon perustuvat suositukset ikääntyneen kuljettajan kognitiivisen toimintakyvyn kartoittamiseksi ajokyvyn arvioinnissa. Erityisen huomion kohteena ovat niin sanotun tavallisen ikääntymisen lisäksi kaksi iän myötä yleistyvää suurta sairausryhmää, muistisairaudet ja aivohalvauksen jälkitilat. Suosituksissa pyritään ottamaan huomioon myös eri liikennetilanteiden asettamat kognitiiviset vaatimukset.

Hankkeen yksityiskohtaiset tavoitteet ovat seuraavat:

  1. Mitkä kognitiivisia toimintoja kartoittavat haastattelu-, kysely- ja testimenetelmät tai niiden yhdistelmät ennustavat parhaiten iäkkään kuljettajan ajosuoriutumista ja liikenneonnettomuusriskiä?
  2. Mitkä kognitiivisia toimintoja kartoittavat haastattelu-, kysely- ja testimenetelmät tai niiden yhdistelmät soveltuvat parhaiten muistisairaudesta tai aivohalvauksen jälkitilasta kärsivän iäkkään kuljettajan ajokyvyn arviointiin?
  3. Mitä kognitiivisia menetelmiä on tällä hetkellä käytössä iäkkään kuljettajan ajokyvyn arvioinnissa perusterveydenhuollossa ja ajokyvyn arviointiin erikoistuneissa yksiköissä?
  4. Mitä parhaiten toimivista kognitiivisista arviointimenetelmistä voidaan käyttää iäkkään kuljettajan ajokyvyn arviointiin perusterveydenhuollossa ja ajokyvyn arviointiin erikoistuneissa yksiköissä?

Hankkeessa suoritetaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus sähköisistä, vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sisältävistä tietokannoista. Toisena menetelmänä on erityisesti pohjoismaisille ajokyvyn arviointikeskuksille suunnattu kysely kognitiivisia toimintoja kartoittavista arviointimenetelmistä.

Share |