ICT-INNO

ICT-INNO pyrkii lisäämään hankkeen osanottajayritysten kykyä kehittää innovaatioita. Tämä tarkoittaa uudistuksia uusina tuotteina, palveluina tai kehittyneempinä toimintatapoina, joista seuraa liiketoiminnalle hyötyä.

Date

02/200710/2007. Project ended.

Funding

EU

Results

ICT-INNO-projekti päättyi 31.10.2007. Projekti onnistui tavoitteissaan, minkä johdosta kiitämme lämpimästi projektiin ja projektin kuluessa järjestettyihin tapahtumiin ja tapaamisiin osallistuneita henkilöitä, yrityksiä ja kehitysyhtiöitä.

Partners

  • Keski-Suomen TE-keskus/Teknologian kehittämisosasto

Read more

Hankkeessa yrityksille tarjotaan niiden tarpeiden mukaista, tietotekniikkapainotteista asiantuntija-apua. Projektin tuloksena siihen osallistuville yrityksille laaditaan tutkimus- ja kehittämisohjelmien perusosiot. Aikanaan syntyvät innovaatiot voivat liittyä liiketoiminnan eri osa-alueisiin, kuten markkinointiin, asiakkuuden hallintaan, uusien tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen, logistiikkaan ja yritysturvallisuuteen.

Lisäksi tavoitteena on parantaa yritysten edellytyksiä osallistua laajempiin kansallisiin ja kansainvälisiin kehitysohjelmiin. Näitä ovat esimerkiksi Tekesin teknologiaohjelmat sekä EU:n rakennerahasto- ja tutkimusohjelmat. Pidemmällä aikavälillä hankkeessa toteutettava toimintamalli vahvistaa yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Toisaalta hanke auttaa tutkimuslaitoksia ymmärtämään yritysten tarpeita ja suuntaamaan tutkimuspalvelujaan sen mukaan.

Share |