HYVE

Hankkeessa rakennettiin toimintamalleja, jotka tähtäävät yli toimialojen rakennettavien verkostojen muodostamiseen kansainvälisistä ja kansallisista liiketoiminnallisista lähtö-kohdista, sekä sovellettiin mallia hyvinvointialan pilottiyrityksissä. Hanke toteutetaan synergisenä osana seudullisen Human Tech Forumin (HTF) toimintaa ja sitä kautta läheisessä yhteistyössä hyvinvointialan yritysten kanssa.

Hyvinvointiteknologia-alan yritysten liiketoimintamallien ja verkostojen kehittäminen

Date

01/200412/2004. Project ended.

Funding

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy

Partners

  • Human Tech Forum
Share |