HV-Pro

HV-Pro esiselvityshankkeessa kartoitettiin hyvinvointisektorilla palveluja tarjoavia toimijoita sekä perehdyttiin toimialakentän nykytoimintaan haastattelujen avulla. Haastattelujen tarkoituksena oli selvittää erityisesti hyvinvointialan tämän hetkistä tilaa, kentässä vallitsevia ongelmia sekä tulevaisuuden kehitystarpeita. Keskustelua käytiin sekä julkisten toimijoiden, kuten Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kaupungin kanssa, että yksityisten palvelutarjoajien kanssa (10 kpl, erilaisia yksityisiä hyvinvointialan palvelun tarjoajia).

Hyvinvointialan prosessien tehostaminen

Date

10/200702/2008. Project ended.

Funding

Keski-Suomen Liitto

Partners

  • Jykes Oy
  • Salivirta Oy

Read more

Kartoituksen perusteella paikallistettiin toimialankentän keskeisimmät toimijat sekä kartoitettiin nykyiset yhteistyömallit heidän välillään. Haastattelujen perusteella saatiin hyvä kuva siitä mitä toiminnassa pitäisi parantaa ja mitkä ovat keinot paikallistettujen ongelmien ratkaisemiseksi. Näiden tietojen pohjalta ollaan valmistelemassa laajempaa TEKES-tutkimushanketta.

Share |