Human Technology infrastruktuuri

Hankkeessa rakennettiin monitieteisen tutkimusympäristön infrastruktuuria ihmisen toiminnan, oppimisen, kehityksen ja kognition tutkimukseen kehittämällä tietovarantoja ja hankkimalla tutkimuksen erityisvälineistöä. Tavoitteena oli ainutlaatuisten tutkimusaineistojen laajempaan käyttöön saanti, erityistietämyksen hyväksikäytön tehostaminen, tiedonsaannin monipuolistaminen teknologisesti uusimpia mahdollisuuksia käyttöön ottamalla ja poikkitieteellisen tutkimus/ tutkijakoulutustoiminnan tukeminen.

Date

02/200412/2004. Project ended.

Funding

Academy of Finland
Share |