FUN

Hankkeessa tutkitaan yhteistyössä suomalaisten ja amerikkalaisten tutkijoiden kanssa sitä, miten pelaajat oppivat pelaamisen kautta. Hankkeessa pilotoidaan laajalti erilaisia digitaalisia pelejä ja samalla arvioidaan, millaisia uusia tutkimusmenetelmiä ja tutkimusympäristöjä olisi syytä kehittää arviointityötä tukemaan. Jyväskylän yliopiston tavoitteena on arvioida suomalaisten pelinomaisten oppimisratkaisuiden soveltuvuutta amerikkalaiseen koulutusjärjestelmään ja Suomeen soveltuvia amerikkalaisia peliratkaisuja. Pelillisen oppimisen ratkaisuissa keskitytään erityisesti kehittämis-, käyttöönotto- ja oppimisprosessiin sekä niihin liittyvään pedagogisen arvioinnin kehittämiseen ja tutkimiseen. Hanke on merkittävä päänavaus pelien ja oppimisen tutkimuksen yhteistyön vahvistamiseen yhdysvaltalaisten tutkimuslaitosten kanssa.

Pelit oppimisympäristönä

Date

11/201212/2014. Project ended.

Funding

Tekes

Introduction

Results

Katso projektin tulosvideo


Tapahtumia:

Teemaseminaari ITK2014-konferenssissa Hämeenlinnassa 9.-11.4.2014 (ks. FUN-projekti vauhdissa ITK-konferenssissa).

Julkaisuja:

Nousiainen, T., & Vesisenaho, M. (2014). Cross-cultural Expert Evaluation of Two STEM Learning Games for Children. In World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (pp. 350-355). World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (1/2014). Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education. http://www.editlib.org/p/147522

Viteli, J., Raisamo, R., Korhonen, A., Vesisenaho, M., & Uusi-Mäkelä, M. (2014). FUN: Finland – US Network for the Study of Engagement and Learning in Games. In World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (pp. 228-233). World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (1/2014). Chesapeake: Association for the Advancement of Computing in Education.  http://www.editlib.org/p/147532

Lewis Presser, A., Vesisenaho, M., Vahey, P., Zanchi, C., Nousiainen, T., Uusi-Mäkelä, M. & Viteli, J. (2014). Tablet-Based Mathematics Activities in Preschool: Leveraging the Benefits and Confronting the Challenges. Poster presented at the 3rd Biennial EARLI SIG 5 Conference, Jyväskylä, Finland, August 25-27, 2014.

Files

  • FUN (in English)
    The Finnish-US Network (FUN) is blending methods and testbeds from both countries to obtain a broader picture of how engagement and learning are entwined in the growing field of game-based learning.

Partners

Hanke toteutetaan yhteistyössä yhdysvaltalaisten EdGE:n at TERC (PI), Northern Illinois Universityn ja WGBH:n  sekä Tampereen yliopiston ja  Aalto-yliopiston kanssa. Hanke on TEKES:in rahoittama ja kuuluu SAVI (Science Across Virtual Institutes) yhteistyökokonaisuuteen National Science Foundationin (NSF)  kanssa

Read more

Pelit oppimisympäristönä -hanke on tärkeä osa oppimisympäristöjen kehittämistä, jotta ne vastaisivat paremmin lasten ja nuorten luontaisia kiinnostuksen kohteita ja jotta ne edistäisivät 2000-luvun taitojen oppimista. Tavoitteena on analysoida ja arvioida suomalaisten pelinomaisten oppimisratkaisujen soveltuvuutta yhdysvaltalaiseen koulutusjärjestelmään sekä kartoittaa yhdysvaltalaisia ratkaisuja lokalisoitavaksi Suomeen. Tämän avulla kehitetään pelien suunnitteluun ja arviointiin soveltuvia työkaluja ja menetelmiä.

Keskeisinä tutkimuskohteina ovat osapuolten (Jyväskylän yliopiston ja amerikkalaisten kumppanien) suomalaiset ja amerikkalaiset pelinomaiset oppimisratkaisut, etenkin STEM-alueella (science, technology, engineering and math). Hankkeessa kehitetään pelien suunnitteluun ja arviointiin liittyvää osaamista sekä rakennetaan laadukkaiden pelinomaisten oppimisratkaisuiden kokoelmaa. Suomessa osa peliratkaisuista on suomalaisten yritysten kehittämiä ja osa tutkimuslähtöisiä prototyyppejä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on luoda vahva yhteistyö yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa sekä vahvistaa yhteistyötä tutkimuksen, koulutuksen ja pelien tuotekehitystä tekevien yritysten kesken.

Projekti on kaksivuotinen. Jyväskylän yliopiston osuudessa kartoitetaan ja valitaan ensimmäisessä vaiheessa suomalaiset ja amerikkalaiset pelinomaiset oppimisratkaisut, joiden soveltuvuutta em. maiden koulutusjärjestelemiin analysoidaan. Tavoitteena on toisaalta kehittää peliratkaisuiden suunnittelu- ja arviointimenetelmiä ja toisaalta analysoida peliratkaisuiden edellyttämiä lokalisointitarpeita.

Keskeisiä tehtäviä ovat

  1. arviointikriteeristön rakentaminen,
  2. asiantuntija-arvioinnit ja tuotteiden valinnat,
  3. pilotoinnit ja testaukset sekä
  4. yhteisten arviointikriteeristöjen laatiminen pelilliselle oppimiselle.

Tutkimus on konseptivaiheen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa oppimisen ja pelialueen tutkimusosaamista ja edesauttaa sekä tietämyksen lisääntymistä peleistä ja oppimisesta.

Share |