Digitaalisten pelikulttuurien synty Suomessa

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa ensimmäinen perusteellinen analyysi digitaalisen pelaamisen roolista yhteiskunnassa, sekä kehittää käsitteellisiä ja teoreettisia työkaluja joita tarvitaan erottelemaan ja tunnistamaan laadullisesti erilaisia ilmiöitä pelikulttuurien mittavasta ja pääosin vielä kartoittamattomasta kirjosta. Hanke pyrkii myös aktiivisesti osallistumaan pelejä ja muuta vuorovaikutteista teknologiaa koskevaan tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimuksessa käsitellään pelien ympärillä ja pelikokemuksessa ilmeneviä ikään ja sukupuoleen liittyviä eroavaisuuksia, sekä tuotetaan sellaista uutta tietoa joka mahdollistaa aiempaa paremmat mahdollisuudet dialogiin pelaavien ja ei-pelaavien ihmisryhmien välillä, sekä myös edistetään tieteiden ja asiantuntijayhteisöjen välistä vuoropuhelua.

Date

01/200912/2012. Project ended.

Funding

Academy of Finland

Coordinating site

http://www.uta.fi/

Partners

  • Tampereen yliopisto
  • Turun yliopisto
Share |