DIGI50+

Monitieteisen DIGI 50+ hankkeen tavoitteena on auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään paremmin myöhäiskeski-ikäisten, noin 50–65 -vuotiaiden kuluttajien potentiaalia asiakkaina digitalisoituvissa palveluympäristöissä. Tutkimushanke yhdistää sosiologian, markkinoinnin, elämänkaaripsykologian, tietotekniikan ja palvelumuotoilun osaamista. Hanketta johdetaan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta (sosiologia) ja mukana ovat myös Kauppakorkeakoulu (markkinointi), Terveystieteiden laitos (Gerontologian tutkimuskeskus) ja Agora Center.

DIGI50+ Varttuneet kuluttajat ja kestävä arvonluonti digitalisoituvissa kulutusympäristöissä

Date

01/201512/2016. Project ended.

Funding

Tekes (Fiiliksestä fyrkkaa)
Jyväskylän yliopisto

Coordinating site

YFI / Digi50+

Read more

Monitieteisen DIGI 50+ hankkeen tavoitteena on auttaa elinkeinoelämää hyödyntämään paremmin myöhäiskeski-ikäisten, noin 50–65 -vuotiaiden kuluttajien potentiaalia asiakkaina digitalisoituvissa palveluympäristöissä. Tutkimushanke yhdistää sosiologian, markkinoinnin, elämänkaaripsykologian, tietotekniikan ja palvelumuotoilun osaamista. Hanketta johdetaan Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta (sosiologia) ja mukana ovat myös Kauppakorkeakoulu (markkinointi), Terveystieteiden laitos (Gerontologian tutkimuskeskus) ja Agora Center.

Viisi-kuusikymppisten kuluttajien tutkiminen on tärkeää, sillä he ovat aktiivinen, mutta kuitenkin melko vähän tutkittu ryhmä. Ikäluokkana he kuuluvat Suomen vauraimpiin ja lisäksi he elävät transitiovaihetta, jossa esimerkiksi asumisessa ja vapaa-ajassa tapahtuu muutoksia, toteaa hanketta johtava sosiologian professori Terhi-Anna Wilska. Kaikenikäiset kuluttajat etsivät myös arjestaan yhä enemmän elämyksiä ja tekevät ostopäätöksiä yhä useammin arvoihin ja tunteisiin pohjautuen. Tämä vaatii yrityksiltä räätälöityjä ja luovia ratkaisuja asiakkaiden kohtaamiseen sekä digitaalisissa että fyysisissä palveluympäristöissä, uskoo Kauppakorkeakoulun osahanketta johtava markkinoinnin professori Outi Uusitalo.

DIGI 50+ -hanke tutkii, miten varttuneiden kuluttajien arki, elämänvaiheen muutokset, arvot ja tunteet voidaan paremmin huomioida palvelutarjonnassa ja miten palveluja tulisi muotoilla eri-ikäisten asiakkaiden parempaan kohtaamiseen digitaalisten ja fyysisten palveluympäristöjen yhdistelmissä. Kaupallisen tiedon lisäksi tutkimuksessa tuotetaan näkemyksiä yhteiskunnallisesti tärkeistä kysymyksistä. Monissa palveluissa yhä enemmän vastuuta on siirtymässä julkisilta yksityisille palveluntarjoajille. Tarvitaan tietoa, ymmärrystä ja uusia näkökulmia siitä, miten palvelut ja niiden design vaikuttavat
eri ikäryhmien hyvinvointiin. Väestön ikääntyminen on edessä kaikkialla maailmassa, joten suomalaiselle palveludesign-osaamiselle on mahdollista löytää myös kansainvälisiä markkinoita 50+ kuluttajien arjen palveluratkaisuja tuotteistamalla.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 500 000 euroa, ja se on kokonaan Jyväskylän yliopiston koordinoima. Yritysyhteistyökumppaneita ovat YIT, Jyväskylän Energia, Suomen Asuntomessut, W3 Group/City Digital ja Designtoimisto Kuudes Kerros.

Lisätietoja

Share |