DESI2

Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä -hanke tarkastelee organisaatioiden uudistumista kulmakivinään työntekijälähtöinen, yrittäjämäinen ja palvelumuotoilun periaatteisiin nojaava uudistuminen virtuaalityökalua hyödyntäen.

Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä

Date

01/201512/2016. Project ended.

Funding

Tekes (Liideri)
Jyväskylän yliopisto
Turun yliopisto

Project Owner

The project has been transferred to Jyväskylä University School of Business and Economics on 2016-09-01.

Introduction

Results

Tiedote DESI2-hankkeen ensimmäisen vuoden tapahtumista

Videoita Ideaikkunasta:

Ideaikkuna osallistaa työntekijät

Files

Read more

Tiedotteita:

Tekesiltä rahoitusta Ideaikkuna-työkalun kehittämiseen yrityksille

Ideaikkuna herättää sisäisen yrittäjyyden

Ensimmäisen hankevuoden tapahtumat

Videot:

Kokemuksia Ideaikkunan käytöstä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa

Ideaikkunan käytön opastus

Työntekijälähtöinen kehittäminen ja yrittäjämäinen toiminta osaksi työyhteisöjen arkea

Uusi kaksivuotinen TEKES-hanke on alkanut. Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä (DESI2) -hankkeen tavoitteena on auttaa organisaatioita tunnistamaan työntekijöiden hiljainen tieto ja ammatillinen osaaminen entistä paremmin sekä kytkeä henkilöstön ideat kiinteäksi osaksi palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että yhdessä tekemisen kautta saadaan työntekijöiden osaaminen paremmin hyödynnettyä koko yrityksen parhaaksi.

Hanke tarkastelee organisaatioiden työntekijälähtöistä uudistumista yrittäjyyden ja muotoiluajattelun näkökulmista. Keskeisenä työvälineenä hankkeessa käytetään virtuaalista kehittämisen työkalua, IdeaIkkunaa, joka kehitettiin aiemmassa Tekesin rahoittamassa hankkeessa (DESI, vuosina 2012–2014). Ensimmäinen DESI-hanke osoitti sosiaali- ja terveydenhuollossa olleen tarvetta työntekijälähtöiselle kehittämiselle. DESI2-hanke jatkaa IdeaIkkunan kehittämistä ja tuo sen uusille toimialoille, vähittäiskauppaan ja koulutussektorille.

Hanke on Jyväskylän yliopiston Agora Centerin, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan Viveca- yksikön sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun TSE Entren yhteishanke ja sitä koordinoidaan Jyväskylän yliopistosta.  Yritysyhteistyökumppaneita ovat FinnMedi, Pardco, EduTukku ja Top-Sport. Mukana hankkeessa ovat myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.


Incorporating employee-driven development and entrepreneurial initiatives into mundane modus operandi of work places

A new two-year TEKES project has begun. The aim of this new project called Entrepreneurial renewal and design thinking in the organizational development (DESI2) is to help the organizations to identify and utilize the workers' tacit knowledge and vocational know-how, and to incorporate their ideas to the developing of new services or work practices.  Previous studies have shown that the utilization of workers' know-how through co-operation will benefit the whole company. 

The project examines the employee-driven renewal of organizations from entrepreneurship and design thinking perspectives. The virtual tool, IdeaIkkuna, was developed in the earlier TEKES project (DESI, during the years 2012 –2014). The previous project showed that employee-driven innovation and development was needed in the social and health care sector. The DESI2 project brings IdeaIkkuna and renewal experiments to new sectors, to retail and education sectors. 

This is a joint project between University of Turku and University of Jyväskylä.  TSE Entre will carry out the research in Turku and human technology research institute, Agora Center together with Viveca (a unit of the University of Jyväskylä’s Faculty of Sport and Health Sciences) in Jyväskylä. The project is coordinated by University of Jyväskylä. Business partners of the project are FinnMedi, Pardco, EduTukku and Top-Sport. The Joint Municipal Authority of the Pirkanmaa Hospital District together with the research and developing unit GeroCenter take part in DESI2 as well.

Share |