Datamining

Projektin tavoitteena oli kartoittaa mittaustiedon yhtenäiseen keruujärjestelmään liittyviä kysymyksiä, ns. klusterointimenetelmien mahdollisuuksia suuren tietomassan analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi sekä syntyvän tiedon ja informaation hallintamenetelmiä suhteessa nykytilaan ja tulevaisuuden palveluliiketoimintaan. Hankkeeseen liittyvä järjestelmäkartoitus, analysointidatan keräys ja analysointimenetelmien testaus sekä dokumenttienhallintaselvitys toteuttiin Jyväskylän yliopiston ja Metson koelaitoksen (Technology Center) yhteistyönä.

Mittaustiedon hyödyntämismenetelmät

Date

04/200303/2004. Project ended.

Funding

Jyväskylän Teknologiakeskus Oy

Partners

  • Jyväskylän yliopisto, Tietojenkäsittelytieteiden laitos,
  • Jyväskylän yliopisto, Tietotekniikan laitos
  • KCL - Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab,
  • Metso Oyj,
  • Tampereen Teknillinen yliopisto
Share |