CoEduGame

Tekesin rahoittama tutkimusprojekti (2005-2006) oli ensimmäinen vaihe hankkeessa, jossa kehitetään oppimista edistäviä verkko- ja mobiilipelisovelluksia sekä selvitetään niiden monikanavateknologisia sovellusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa pelisovelluksia ja toimintamalleja, joita voidaan eri kanavia myöten levittää kansallisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen puitteissa kehitettiin oppimispeliprototyyppejä (mm. Talarius ja GameWorld) sekä rakennettiin laadukasta oppimispelien suunnitteluprosessia monitieteisestä näkökulmasta.

Date

10/200409/2009. Project ended.

Funding

Tekes

Results

Talarius

Talarius (lat. "liittyy noppiin tai nopilla pelaamiseen") on opetuksen tueksi kehitetty ohjelma, joka mahdollistaa lautapelien kaltaisten tietokonepelien suunnittelun, luomisen ja pelaamisen. Talariuksella koululaiset voivat luoda pelilautoja ja kysymyssarjoja sekä pelata tekemiään pelejä. Sovellus kannustaa yhteistoiminnallisuuteen ja toimii myös sosiaalisten vuorovaikutustaitojen, ongelmanratkaisutaitojen, päätöksentekotaitojen sekä tietokoneenkäytön perustaitojen kehittäjänä.

Talarius-sovelluksen idea on alun perin lähtöisin suoraan koulumaailmasta: eräs Jyväskylän normaalikoulun luokka teki perinteisistä askartelutarvikkeista geometria-aiheisia lautapelejä, ja luokan opettaja sai idean tällaisten pelien tietokoneella toteutettavista versioista. Ohjelmaa on kehityksen alusta alkaen suunniteltu ja testattu yhdessä koululuokkien kanssa.

Talarius-sovellus on käynyt läpi useita eri prototyyppiasteita, joiden myötä se on kehittynyt yksinkertaisesta pilottiversiosta monipuolisia narratiivisia mahdollisuuksia sisältäväksi sovellukseksi.

 • Talarius 1.0
  Talariuksen pilottiversio kehitettiin lukuvuonna 2003–2004. Toteutuksesta vastasi Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Projektin johtaminen -kurssin Talarius-ryhmä, ja yhteistyökumppaneina suunnittelussa oli Jyväskylän normaalikoulun 5b-luokka. Oppilaat osallistuivat ohjelman suunnitteluun piirtämällä käyttöliittymämalleja, ideoimalla toiminnallisuutta sekä testaamalla ohjelmaa ja antamalla projektiryhmälle palautetta. Pilottiversiota on testattu opetuskäytössä keväällä 2005 Jyväskylän normaalikoulun 4c-luokan kanssa, ja sen soveltuvuutta päiväkotikäyttöön on tutkittu yhteistyössä tamperelaisten Leinolan ja Ikurin päiväkotien kanssa.
 • Talarius 2.0
  Pilottiversion käyttökokeiluhavaintojen ja käyttäjäpalautteen pohjalta parannettu versio Talarius-sovelluksesta toteutettiin Agora Game Labissa kesällä 2005. Versiota käyttäen on järjestetty käyttökokeilu Leinolan päiväkodissa Tampereella talvella 2006 sekä oppimistutkimus Joutsan lukiossa keväällä 2006. Lukiossa pidetyn tutkimusjakson tuotoksena syntyneiden pelien pohjalta on toteutettu lautapeli Virtuaalisuo-oppimisympäristöön.
 • WebTalarius
  Keväällä 2006 Talariuksesta tuotettiin verkon yli pelaamisen mahdollistava versio. Toteutuksesta vastasi Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitoksen Sovellusprojekti-kurssin Alea-ryhmä. WebTalariuksen kehitysprojektin aikana prototyyppiä testasivat ja kommentoivat Keltinmäen koulun 4a-luokkalaiset.
 • WebTalarius (Narratiivit)
  Viimeisimpänä kehitysvaiheena Talariukseen on toteutettu sen toiminnallisuutta monipuolistavia narratiivisia ominaisuuksia, jotka pohjautuvat sekä käyttäjien ideoihin ja toiveisiin että narratiiveihin liittyvään teoriaan. Nämä ominaisuudet antavat käyttäjille monipuolisemmat mahdollisuudet kehittää tarinoita suunnittelemiensa pelien taustalle sekä mm. luoda pelaamiseen enemmän jännitettä. Narratiivi-Talariuksella on toteutettu käyttökokeiluja Jyväskylän normaalikoulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten kanssa.

 

GameWorld

GameWorld on simulaatiopeliohjelmisto monimutkaisten luonnontieteellisten ilmiöiden havainnollistamiseen ja opetuksen tueksi. GameWorld-ohjelmisto koostuu pelitilasta sekä editorista, jolla voidaan luoda uusia simulaatiomaailmoja.

GameWorldilla on kaksi pääasiallista käyttöä: sovellusta voi käyttää simulaatio-oppimispelinä luokkaopetuksen rinnalla valmiine pelisisältöineen, minkä lisäksi sovellusta voi käyttää simulaatio-oppimispelin suunnittelutyökaluna oppilasprojekteissa yläasteen tai lukion projektimuotoisessa opiskelussa.

GameWorld perustuu luonnontieteellisten ilmiöiden mallinnusohjelmisto WorldMakeriin. WorldMaker on toteutettu Hong Kongin yliopiston Center for Information Technology in Education:ssa (CITE) professori Nancy Law:n ja hänen tutkijakumppaniensa toimesta (GameWorldin ja WorldMakerin sivut Hong Kongin yliopiston CITE:n sivuilla). Sovelluksen kehitysvaiheet ovat olleet seuraavat:

 • WorldMaker
  WorldMaker kehitettiin Hong Kongin yliopiston Center for Information Technology in Education:ssa vuonna 2001. WorldMaker on mallinnusohjelma monimutkaisten luonnontieteellisten ilmiöiden havainnollistamiseen.
 • Kaniparatiisi
  WorldMakerin Kaniparatiisi - kenttä toteutettiin Hong Kongin yliopistossa vuonna 2002. Keväällä 2004 sitä testattiin jyväskyläläisessä koulussa yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.
 • GameWorld 1.0 (Gameli)
  Gameli-projekti käynnistyi syksyllä 2004. Päämääränä oli kehittää motivoiva ja haastava oppimispeli WorldMaker-mallinnusohjelmiston pohjalta. Kehitys tehtiin yhteistyönä Agora Game Labin ja Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen Gameli-opiskelijaprojektin kanssa. Gameli-prototyyppi valmistui maaliskuussa 2005. Prototyyppi on simulaatiopeli, jossa pelaajan tehtävä on pelastaa viisi uhanalaista eläinlajia niiden elinympäristöissä eri puolilla maailmaa. Gameli-peliä on testattu jyväskyläläisissä perusasteen kouluissa keväällä 2005.
 • GameWorld 2.0
  Vuonna 2006 toteutettiin seuraava versio GameWorld-sovelluksesta. Tässä vaiheessa keskityttiin itse sovelluksen editoriominaisuuksiin sekä simulaatiomaailman sääntöjen ja mahdollisuuksien monipuolistamiseen niin, että GameWorldilla olisi helppoa toteuttaa erilaisia opetuspelejä.

Partners

 • University of Hongkong
 • University of Berkeley

Read more

Tutkimuskysymykset

  • Mitkä ovat keskeisiä tekijöitä oppimis- ja opetuspelien suunnittelussa, kehittämisessä, testauksessa ja käytettävyysanalyysissa?
  • Miten käyttäjät voivat osallistua pelisuunnitteluun?
  • Millaiset ovat oppimis- ja opetuspelien / pelinomaisten oppimisympäristöjen keskeiset ominaisuudet?
  • Miten oppimispelien suunnitteluprosessi toteutuu erilaisten pelien kehittämisessä?

Näkökulmat

  • lapsilähtöinen osallistuva suunnittelu
  • ohjelmistosuunnittelu
  • pelisuunnittelu
  • pedagoginen suunnittelu
  • autenttinen arviointi
  • mobiilisuus
Share |