Asiakas On-line

Hankkeen tavoitteena on muodostaa big dataa hyödyntämällä sekä kvalitatiivista tietoa yhdistämällä uutta ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä palveluverkostossa, synnyttää uutta tutkimustietoa hoitoketjujen (palvelut niin toiminnan kuin logistiikankin osalta) ja palveluverkoston muuttamiseksi kokonaisuudessaan aidosti asiakasohjautuvampaan sekä asiakasta osallistavampaan suuntaan. Hankkeessa luotavat uudenlaiset digitaaliset ratkaisut mahdollistavat yrityksille uusien asiakaslähtöisen liiketoimintakonseptien ja liiketoiminnan kehittämisen.

Date

01/201609/2017. Project ended.

Funding

Tekes
Keski-suomen sairaanhoitopiiri
LogiApps
Tieto Healthcare & Wellfare Oy
Magister Oy
Lookinno Oy /Medics24
Jyväskylän yliopisto

Project Owner

The project has been transferred to Faculty of Information Technology on 2016-09-01.

Read more

Tutkimushanke luo parempia SOTE-palveluita digitalisoinnin avulla

Suomen SOTE-järjestelmään kaivataan palveluiden parempaa tuottavuutta ja uusia järjestämistapoja. Jyväskylän yliopiston Agora Center on käynnistänyt yhteistyössä Tekesin ja yhteistyökumppaneiden kanssa tutkimushankkeen selvittääkseen sosiaali- ja terveyshuollon hoitoketjuja asiakkaan näkökulmasta.

Yksi keskeinen sosiaali- ja terveyspalveluja koskettava ongelma on olemassa olevan, kerätyn ja kirjatun tiedon heikko hyödyntäminen. Samaan ongelmaan liittyy myös suurella vaivalla koottujen tietojen heikko hyödynnettävyys, tiedonkulun katkeaminen eri palveluntuottajien välillä sekä asiakaslähtöisyyden puuttuminen. Käytännössä ongelmat näkyvät epätarkoituksenmukaisina ja väärinmitoitettuina palveluina. Tämä johtaa asiakkaiden juoksuttamiseen palvelupisteeltä toiselle.

Asiakas online -hankkeen tieteellinen johtaja Toni Ruohonen konkretisoi yhteistyötä Denveristä, jossa hän on parhaillaan tutkimusvierailulla:

- Pyrimme digitalisoimaan kotoa kotiin -hoitoketjua. Painopiste on erityisesti kokonaisvaltaisessa hoitoketjussa ja digitalisaation mahdollisuuksissa eri vaiheissa tuota ketjua. Tarkastelu tehdään uudella tavalla ja pyrimme etsimään parempia ratkaisuja asiakkaan näkökulmasta.

Uutta tietoa asiakkaan käyttäytymisestä

Tietojen paremmalla hyödyntämisellä on mahdollista rakentaa saumattomia palveluketjuja. Tavoitteena on muodostaa uutta tietoa ja ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä sosiaali- ja terveyspalveluiden verkostossa. 

Tutkimus toteutetaan hyödyntämällä suuria tietoaineistoja (big data) ja yhdistämällä laskennallista osaamista laadulliseen tiedonhankintaan. Näin voidaan synnyttää uutta tutkimustietoa hoitoketjujen ja palveluverkoston parantamiseksi.

Hankkeessa kuvataan asiakkaan nykytilannetta kotoa kotiin -periaatteella. Tutkijat selvittävät, miten asiakas oikeasti liikkuu SOTE-järjestelmän sokkeloissa. Lopputuloksena syntyy asiakkaan eli potilaan hoitopolun kuvaus, joka toimii käytännön kehittämisen lähtökohtana ja tukena.

Tavoitteena on etsiä ihmisläheisiä ratkaisuja toiminnan ja logistiikan osalta. Oikean tiedon perusteella palvelut voidaan järkeistää asiakasohjautuvaan ja myös asiakasta osallistavaan suuntaan.

Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja uutta liiketoimintaa

Hankkeen tutkimusryhmä toimii kansainvälisesti ja tekee yhteistyötä mm. Denverin ja Michiganin yliopiston tutkijoiden kanssa. Yhdysvalloissa on useita edelläkävijöitä terveydenhuollon toimintamallien sekä digitalisaation edistämisessä. Näiden yritysten toimintamalleista voidaan poimia parhaita käytäntöjä soveltuvin osin myös Suomeen. Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut mahdollistavat osallistuville yrityksille uusien asiakaslähtöisen liiketoimintakonseptien ja liiketoiminnan kehittämisen julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.

Asiakas online –hankkeessa (1.1.2016–30.9.2017) mukana olevat yhteistyökumppanit ovat: Agora Center, Jyväskylän yliopisto, Tekes, Magister Solutions Oy, Hyvis-ICT, Lookinno Oy, Tieto Healthcare and Wellfare Oy,  Silvasti Software oy sekä Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän kaupungin Keski-Suomen Sote 2020 -hanke.

Share |